Nỗ lực toàn cầu nhằm chia sẻ thông điệp từ bi của Sư Phụ ‘Lối sống mới’

Quan tâm về những bệnh dịch tiếp tục phát sinh trong một số thú vật vàụ con người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới giải pháp căn bản bằng cách đích thân biên soạn tờ thông tin "Lối Sống Mới" thân thiện nhưng rất có sức thuyết phục để nhắc nhở mọi người hãy chọn đường lối ăn chay và chấm dứt việc sát sinh hầu vượt qua khỏi cơn khủng hoảng về y tế toàn cầu đồng thời cứu vớt những bạn thú vật của chúng ta. Sư Phụ cũng chỉ thị các đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở mọi nơi trên thế giới. Ðể đáp ứng chỉ thị này, các đồng tu đã khởi động toàn lực chia sẻ những lời tình thương của Ngài. Sau đây là những bài tường trình về các hoạt động liên quan đến chương trình này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia.GIA NÃ ÐẠI

 

Ðời sống mỗi ngày đều khác
với tờ Lối Sống Mới

 

Ban Báo chí Vancouver tường thuật (nguyên văn tiếng Anh)

Việc phân phát tờ Lối Sống Mới đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Giống như công việc thiền định hàng ngày, giờ đây chúng tôi có được vinh dự to lớn chia sẻ tình thương của mình bất cứ lúc nào, qua việc phân phát những tờ thông điệp này. Dù là đang ở tại sở làm, đang đi mua thực phẩm, đi lấy hàng từ bưu điện, đang ở trạm xe buýt hay đang đi bộ ngoài đường, tờ thông điệp luôn luôn có bên cạnh chúng tôi, chờ để được chia sẻ.

Mỗi ngày chúng tôi đều có những kinh nghiệm thích thú. Thí dụ, một sư tỷ đồng tu đến bưu điện để nhận một thùng đồ. Mặc dù chị đã từng đến đó nhiều lần trước kia nhưng không có tiếp xúc nhiều, lần này chị tặng nhân viên ở đó một tờ Lối Sống Mới. Người này rất vui và nói rằng bà đã là người ăn chay trường. Chị đồng tu liền tặng bà một quyển Sách Biếu, bà ta nhận lấy và xem. Cầm quyển sách một cách ân cần, bà nói rằng: "Ðây là điều mà tôi đang cầu xin."

Những kinh nghiệm thích thú khác mà chúng tôi có là vài người không nhận tờ thông tin, rồi dường như chính họ lại nhìn qua vai của người nhận để xem. Dường như mặc dù đầu óc của họ có thể là từ chối, nhưng thâm tâm của họ thì đang bắt lấy. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ lo lắng nếu người ta đón nhận hay từ chối. Ðiều gì đang xảy ra ở thế giới bên trong của họ thì có lẽ chỉ có Thượng Ðế mới biết được.

Hiện tại chúng tôi đang tìm đến mọi người trong tất cả mọi hoàn cảnh đời sống, và khám phá ra rằng thánh nhân ở khắp mọi nơi, trong tất cả các ngành nghề, đang phục vụ anh chị em của họ một cách thương yêu và vô vị kỷ. Người ăn chay cũng có khắp nơi, và sở thích chung về ăn chay giờ đây cũng cao hơn thậm chí cách đây vài tháng trước. Rất nhiều người nói rằng họ có ý thích ăn chay, và xem tờ thông điệp một cách chăm chú. Trong một lớp tiếng Anh mà một đồng tu chúng ta dạy, chị ngạc nhiên rằng học sinh từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Formosa, Ba Tây và Mễ Tây Cơ đến đây để học tiếng Anh lại cởi mở về việc ăn chay hơn bao giờ hết. Họ háo hức đi đến nhà hàng chay để ăn thử và thậm chí tự chọn đề tài về ăn chay cho bài luận văn của họ. Dĩ nhiên, chị đồng tu đọc tờ Lối Sống Mới chung với họ, và các sinh viên rất ngạc nhiên về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm chay. Họ cũng đồng ý rằng sự đau khổ của súc vật là không đúng.

Bất cứ khi nào chúng tôi đi phân phát tờ thông điệp, chúng tôi đều cảm thấy rất vui. Chúng tôi biết ơn có được cơ hội to lớn này để câu thông và chia sẻ với anh chị em của chúng tôi, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào Thượng Ðế cho chúng tôi dịp may để có thể gặp gỡ nhau.

Giới thiệu trang này đến bạn


Con người có thể làm gì để đương dầu với những bệnh dịch đang liên tục phát sinh? Ðáp lại vấn đề này và để cứu mạng vô số thú vật, Sư Phụ đã đích thân biên soạn một bãn với đầy đủ màu sắc tựa đề "Một lối sống mới", cung cấp những dử kiện căn bãn về thưc phẩm chay đối với thực phẩm có chất thịt và danh sách một số "Danh nhân thế giới trường chay".
  Xin xem chi tiết tại http://AL.Godsdirectcontact.org.tw. Bãn in bằng nhiều thứ tiếng sẽ được phổ biến sau. Hoan nghêng mọi sự phổ biến, in lại, chuyển bài hoặc nối mạng đến bãn này.