Tường trình theo xếp hạng và đánh giá của Sư PhụHOA KỲ

Luật ăn chay đầu tiên tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ

Do Ban báo chí Florida (nguyên văn tiếng Anh)

Nhờ ân điển Sư Phụ và nỗ lực của đồng tu, thông điệp Lối Sống Mới đã được truyền bá khắp Florida. Hiện tại, tiểu bang Florida đã thông qua đạo luật đầu tiên về ăn chay. Ðây là lần đầu tiên việc ăn chay được đề cập trong luật tiểu bang. Ðạo luật này được đề xuất ngày 11 tháng 4, và được thông qua ngày 25 tháng 4. Những tổ chức ủng hộ ăn chay khắp nước Mỹ đã ăn mừng sự kiện hi hữu bất ngờ này, và dự trù khuyến khích những đạo luật tương tự tại những tiểu bang khác.

Ðạo luật HR 9095 đã đặt năm tới là "Năm của những bữa ăn trưa lành mạnh, một năm mà tất cả những học khu chánh trong tiểu bang cần phải nhấn mạnh sự quan trọng và cung cấp những thức ăn hàng ngày bao gồm trái cây, rau cải, ngũ cốc nguyên chất, và rau đậu, kể cả những món chay thường xuyên".

Luật này cũng phát biểu: "Sự giới thiệu những món chay trong nhà ăn của trường sẽ ảnh hưởng một cách khẳng định đến những học sinh có những thói quen xấu về ăn uống". Còn nữa, "Những học sinh trường chay, ăn thuần chay, hoặc từ những gia đình tránh ăn thịt và thức ăn có sữa có thể bị thiệt thòi nếu không có những bữa trưa thích đáng được cung cấp trong trường học của các em". 

Giới thiệu trang này đến bạn