Thái Lan


Cung cấp phẩm Cung cấp phẩm vật khẩn cấp và trải rộng sự săn sóc của Thượng Ðế đến các nạn nhân lũ lụt.Ban báo chí Vọng Các ghi chép (nguyên văn tiếng Thái)


Vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, một cơn gió mùa từ tây nam thổi đến đã tạo ra mưa lớn liên tục trong ba ngày ba đêm, gây nên nạn lũ lụt và đất chùi nghiêm trọng ở các vùng miền bắc Thái Lan. Những vùng bị ảnh hưởng bao gồm 4 tỉnh Ố Uttaradit, Sukhathai, Phrae, và Phitsanulok Ố nơi mà nước lũ từ rừng thượng du cuốn những mảnh vụn xuống vùng đồng bằng. Cầu cống, đường xá và những khu dân cư gần núi bị tàn phá, ảnh hưởng đến nhiều mạng sống.

Ðồng tu địa phương nhanh chóng họp thành toán để cung cấp những phẩm vật cứu trợ cấp bách cho những nạn nhân trong bốn ngày liên tiếp. Nỗ lức cứu trợ đầu tiên bắt đầu vào ngày 25 tháng 5, khi đồng tu nhận thấy rằng đường xá và các cây cầu dẫn vào địa hạt Chow-Hair của tỉnh Phrae bị cắt đứt và bị tràn lấp với bùn đất. Ðồng tu được Tổ chức Hành Chánh thị xã thông báo về sự cần gấp nước uống cho những nạn nhân còn sống sót. Cho nên họ đã mua 60 tá chai nước uống cho 283 hộ. Kế đến họ chuẩn bị những phẩm vật cứu trợ như gạo, nước sữa chua, nước tương, dầu ăn, sữa đậu nành, đồ đùng vệ sinh và bột giặt cho các nạn nhân lũ lụt.
Vào 26 tháng 5, ngày thứ hai, đồng tu đi đến làng thứ 7 của vùng Moo, thị xã Mae-Phoo, địa hạt Lab-Lae, tỉnh Uttaradit, là những nơi bị cơn lũ tàn phá rất nặng. Họ đã nấu thức ăn chay cho 200 đến 300 nạn nhân và những vị tăng trong chùa ở đó. Kế đến, họ tiếp tục đi đến làng thứ 11 của vùng Moo để phân phát các phẩm vật cứu trợ cho những người còn sống sót và rồi du hành đến làng thứ 2 của vùng Moo, thị xã Hua-Dong, nơi họ gặp những nạn nhân vội vã đến nhận thực phẩm và những phẩm vật cứu trợ khẩn cấp khác.

Chuyển phẩm vật cứu trợ trong thúng với sợi dây bắt qua một chiếc cầu đã gãy
Cung cấp thức ăn chay cho nạn nhân lũ lụt.
Ngày hôm sau, 27 tháng 5, đội cứu trợ đến làng thứ 9 của vùng Moo, làng Natong, địa hạt Chow-Hair, tỉnh Phrae. Ðể vào được làng, đội cứu trợ phải đi qua một cây cầu đã gãy bằng cách trước tiên tự cột mình vào một sợi dây rồi nhún mình nhảy sang bên kia cầu. Còn phẩm vật thì để vào trong một cái thúng cột với một sợi dây rồi kéo qua đến bên kia. Các quan chức từ Trung tâm Cứu giúp Thiên tai của Bộ Dân chính giúp các đồng tu di chuyển nhiều phẩm vật cứu trợ sang phía bên kia cầu, nhờ vậy mới có thể thực hiện nhiều sự cứu trợ hơn cho nạn nhân. Với lực lượng gia trì của Thượng Ðế, tất cả mọi việc được tiến hành một cách an toàn.

Khi các đồng tu đến làng Natong, họ phát hiện rằng họ là đội đầu tiên đến cứu trợ vùng đó. Họ nhanh chóng phân phát những phẩm vật vô cùng cần thiết, bao gồm gạo và những thực phẩm đồ hộp khác. Rồi giải thích rằng đội là từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ở Thái Lan và Sư Phụ rất quan tâm đến dân làng. Cho nên Ngài đã gởi tình thương của Ngài qua các đồng tu và phẩm vật cứu trợ hầu cung cấp cho họ một ít an ủi về tinh thần và vật chất. Nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ. Một đội khác đã đến giúp đỡ làng Namklai và làng Namjom, và cung cấp những phẩm vật cứu trợ đến hai vị trưởng làng để phát cho tất cả dân trong làng.

Vào ngày hôm sau 28 tháng 5, vài đồng tu đã trở lại làng Natong, nơi đây họ cung cấp thức ăn chay và nước uống cho 89 nhân viên cứu trợ mà đã làm việc rất cực nhọc để sửa chữa các cây cầu, v.v... Những nhân viên cứu trợ nói rằng thức ăn chay rất là ngon. 


Giới thiệu trang này đến bạn