Lòng thành và sự tập trung quyết định kết quả của cộng tu

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội thảo trên mạng lưới truyền thông
với đồng tu San Jose, Costa Rica,
ngày 28 tháng 9, 2002 (nguyên văn tiếng Anh)

V: Trong khi cộng tu, nghiệp chướng và lực lượng được chia sẻ. Ðiều này ảnh hưởng đồng tu ra sao?

SP: Tùy theo lòng thành tâm và sự tập trung của quý vị vào lúc đó. Càng tập trung và càng thành tâm, quý vị càng được chia sẻ nhiều ân điển. Sức quý vị nhận được bao nhiêu thì chỉ lãnh được ngần nấy, cho nên hãy tập trung, hãy thành tâm!

Vượt qua chướng ngại của nghiệp chướng trên đường tâm linh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội thảo trên mạng lưới truyền thông với đồng tu Hamburg, Ðức Quốc,
ngày 6 tháng 10, 2002 (nguyên văn tiếng Anh)

V: Mỗi người đã đạt được một đẳng cấp nào đó, vậy không?

SP: Có thể trong một thời gian ngắn, nhưng hầu hết là không. Thí dụ như, nếu quý vị đang đi lên, rồi bỗng nhiên thâu thập nghiệp chướng xấu, dĩ nhiên quý vị cần phải được rửa nghiệp. Thấy như là mình đang đi xuống, nhưng thật ra không phải. Chỉ là một tiến trình gội rửa. Hầu hết thời gian quý vị chỉ đi lên thôi. Quý vị không bao giờ đi xuống, và chuyện gì xảy ra chỉ là khiến cho tiến trình của quý vị chậm lại. Giống như là một chướng ngại, như là quý vị đang lái xe trên xa lộ rất êm ái, bỗng nhiên có viên đá trên đường, hay xác thú hay con vật nào đã chết, quý vị phải ngừng lại, hay đi qua một bên rồi đi vòng qua nó, hoặc là phải dời chướng ngại đi rồi tiếp tục. Nó chỉ làm quý vị chậm lại thôi.  


Giới thiệu trang này đến bạn