Sự côảng tác
luôn luôn ích lợi
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Vọng Các, Thái Lan,
ngày 28 tháng 12, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 679


Có một người có một con ngựa mù mang tên Peter. Con ngựa này không thấy được gì cả. Khi ông ta muốn Peter làm việc gì, ông chỉ đứng kêu lớn: "Marco, nhanh lên, kéo đi. Kéo! Kéo!" Rồi không chuyện gì xảy ra hết. Peter chỉ đứng đó không làm gì cả. Ông ta lại kêu lên nữa: "Bây giờ, Martin, kéo! Hãy cùng nhau kéo!" Rồi con ngựa Peter đứng đó không làm gì cả.

Cuối cùng ông nói: "Peter, hãy kéo đi!" Rồi Peter kéo. Thấy vậy bạn ông hỏi: "Tại sao anh không gọi Peter từ lúc đầu? Anh chỉ có một con ngựa, tại sao anh cứ gọi tên Marco và Martin để làm gì?" Người chủ nói: "Con ngựa Peter của tôi rất lười biếng. Bởi vì nó mù và không thấy gì, nếu nó nghĩ rằng nó phải kéo một mình, nó sẽ không chịu làm việc".

Khi ngồi chung với nhau, quý vị nói: "Những người nữ đều ngồi thiền, mình là nam, nếu mình không ngồi thì coi kỳ quá!" Và tất cả những người nữ nghĩ: "Tất cả người nam cũng đều ngồi đây. Mình cũng phải tỏ ra cho họ thấy ai giỏi hơn".

Vì vậy khi chúng ta cùng ngồi, tất cả mọi người đều làm cùng một việc. Chúng ta cảm thấy được cổ võ; cảm thấy mình có một nhóm ủng hộ mạnh mẽ. Cho nên chúng ta cứ làm. Như vậy rất dễ! Và đó là lý do tại sao khi ngồi đây, quý vị cảm thấy ổn định hơn, yên tịnh hơn, và dễ thiền hơn là khi quý vị ngồi một mình tại nhà, hay tại một chỗ nào đó. Ðó là lý do tại sao Chúa Giê-su nói rằng chúng ta nên thiền với một người khác, như là hai người hay nhiều hơn, như vậy tốt hơn; quý vị cảm thấy tốt hơn. Ðó là tâm lý.

Một điều khác nữa, là khi hai vị Thượng Ðế có lực lượng ngồi chung với nhau thì tốt hơn là một. Ðó là lý do tại sao thiền bế quan và cộng tu rất quan trọng cho sự phát triển tâm linh của quý vị. Tôi không biết tại sao một số nhóm khác nói với người ta rằng họ không cần phải đi cộng tu và chỉ cần ngồi tại nhà. Tôi không biết. Nhưng tôi luôn luôn thấy rằng, như quý vị cũng biết, cộng tu và thiền bế quan luôn luôn hữu ích. (Mọi người vỗ tay)

Ở đây có phải dễ tập trung hơn không? (Mọi người trả lời: Dạ có!) Quý vị thấy đó, tất cả đều là cấu tạo của đầu óc. Nếu chúng ta định làm gì, và quyết tâm là mình sẽ làm việc này trong một khoảng thời gian nào đó, đầu óc chúng ta sẽ hiểu và sẽ cộng tác. Và bởi vì quý vị đã đến đây, quý vị biết rằng mục đích ở đây chỉ là thiền. Trong một tuần lễ này, sẽ không có sự tiếp xúc ngoài xã hội, không giao dịch, không điện thoại và không có điều gì để lo lắng. Không phải lo về nấu nướng, thí dụ vậy; có người nấu cho chúng ta. Quý vị chỉ biết rằng quý vị đã sẵn sàng, đã quyết tâm trong đầu rằng quý vị đến đây chỉ để thiền. Do đó, khi ngồi xuống, quý vị ổn định hơn và chỉ ngồi thiền. Quý vị biết mấy giờ là phải ngồi, và tất cả mọi người đều làm vậy. Cho nên đầu óc sẽ vui vẻ cộng tác.  

Giới thiệu trang này đến bạn