Nỗ lực toàn cầu nhằm chia sẻ thông điệp từ bi của Sư Phụ ‘Lối sống mới’

Quan tâm về những bệnh dịch tiếp tục phát sinh trong một số thú vật vàụ con người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới giải pháp căn bản bằng cách đích thân biên soạn tờ thông tin "Lối Sống Mới" thân thiện nhưng rất có sức thuyết phục để nhắc nhở mọi người hãy chọn đường lối ăn chay và chấm dứt việc sát sinh hầu vượt qua khỏi cơn khủng hoảng về y tế toàn cầu đồng thời cứu vớt những bạn thú vật của chúng ta. Sư Phụ cũng chỉ thị các đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở mọi nơi trên thế giới. Ðể đáp ứng chỉ thị này, các đồng tu đã khởi động toàn lực chia sẻ những lời tình thương của Ngài. Sau đây là những bài tường trình về các hoạt động liên quan đến chương trình này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia.


NÊPAL
Thông điệp của Thượng Ðế vào ngày Phật Ðản
Sư huynh đồng tu Ajay Shrestha, Katmandu, Nêpal, tường thuật (nguyên văn tiếng Nêpal)

Ngày 13 tháng 5 của Kim niên 3 (2006) là ngày Phật Ðản thứ 2550. Vào ngày này, các đồng tu Trung tâm Kathmandu họp lại đi phát tờ Lối Sống Mới bằng tiếng Nêpal tại Chùa Shoyambhu Nath. Hàng ngàn người tập họp nơi đây hàng năm vào ngày này để mừng lễ Phật Ðản. Khi nhận tờ thông tin, mọi người rất cảm phục nội dung cao thượng và kiểu thiết kế tuyệt đẹp của nó, do đó đã hỏi thăm thêm tin tức. Tờ thông điệp quả thật hấp dẫn nên rất thích hợp cho mọi lứa tuổi. Với giòng người như nước tràn đến không dứt, đồng tu rất bận rộn phân phát và giải thích về thuyết ăn chay. Trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tất cả tờ thông tin đều đã được phát hết. Mọi người đều vui mừng nhận được thông điệp của Thượng Ðế, và sẽ ghi nhớ những lời trong đó cũng như ngày hôm nay trong một thời gian rất lâu. 

Chùa Shoyambhu Nath là một trong những thánh địa của thế giới. Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở "Lâm Tỳ Ni", miền nam của Nêpal 2550 về trước; và đối với cả thế giới thì địa danh này được biết đến như "ánh sáng của Á Châu"

  <<
Giới thiệu trang này đến bạn