Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu
Ba Tây  
Chuyển đạt thông điệp Thượng Ðế, từng bước một

Ban Báo chí San Paulo tường thuật

Sau khi nhận được bản Lối Sống Mới do Sư Phụ thiết kế với đầy lòng từ bi, tất cả đồng tu Trung tâm San Paulo thành tâm cống hiến cho kế hoạch trọng đại này.

Từ tháng 2 năm 2006, thiền đường San Paulo đã in 1,5 triệu tờ Lối Sống Mới với chất lượng cao và đã đem đi phát hết. Hiện tại còn đang in thêm. Ba Tây là một quốc gia có đất đai rộng lớn với dân số sống rải rác khắp nơi. Ðể tới tay từng người trong cả nước, đồng tu gom góp trí huệ tất cả mọi người lại và đã chia ra thành ba nhóm chính để đi phát. Một nhóm gồm những đồng tu không thể đi đường xa. Nhóm này chủ yếu phát ở tiểu bang San Paulo, từ khu đông dân cư nhất của thành phố, đến những khu lận cận và thị xã. Một nhóm khác phần lớn thì phát dọc theo vùng duyên hải, qua những tuyến đường giao thông nội địa, và lên tới vùng sông Amazon phía tây bắc. Cuộc hành trình này đã mất hết hai tháng và phải đi bằng máy bay để hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm thứ ba thì đi dọc theo những tuyến đường mà có thể hoàn tất trong thời gian hai tuần lễ. Tất cả đồng tu đã đồng tâm góp sức truyền bá thông điệp của Sư Phụ từng bước một trên khắp cả nước.

Phát tờ Lối Sống Mới là một hoạt động qui mô rộng lớn và lâu dài nhất mà đồng tu Ba Tây từng tổ chức từ trước đến nay. Một số đồng tu đã nghỉ việc, và một số khác đã tạm ngưng công việc của họ trong một thời gian. Mọi người đều nhiệt tâm tham gia vào dự án này và giờ đây lúc nào cũng mang theo tờ thông tin để truyền bá thông điệp này đến khắp mọi nơi. Cảm ơn Sư Phụ đã cho chúng con cơ hội phổ biến tình thương và sự gia trì của Ngài trên khắp nẻo đường đất nước!


<<
Giới thiệu trang này đến bạn