Lợi ích của sự ăn chay


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Luân Ðôn, Anh Quốc,
ngày 9 tháng 6, 1999, DVD số 662 (nguyên văn tiếng Anh)      Ăn chay ngày nay rất dễ. Có rất nhiều tiệm thực phẩm lành mạnh và tiệm Trung Hoa, bán đủ loại thịt chay, còn dinh dưỡng hơn thịt thật. Quý vị cũng đừng ăn uống nhiều, sẽ cảm thấy nặng nề. Quý vị ăn ít cũng đã đủ năng lượng rồi. Như vậy tiêu hóa mau hơn, ít bệnh hơn. Từ trường sợ hãi và thù hận của động vật sẽ không bám vào quý vị, cho nên quý vị càng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

      Ðó là lợi ích của việc ăn chay. Chỉ khi nào thân thể khoẻ mạnh đầu óc mới có thể nghĩ thông suốt. Rồi quý vị cũng rõ ràng hơn trong những vấn đề hàng ngày.