Ăn chaytrách nhiệm đối với địa cầu
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Mã Lai Á,
ngày 27 tháng 2, 1992 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 220


Ăn thịt là phí phạm sản phẩm. Ðừng nói tới chuyện từ bi, bác ái, khai ngộ, đạo đức hay gì cả. Chưa kể! Chúng ta ăn chay vì có trách nhiệm đối với nhân loại, không chỉ với súc vật. Thật là một sự lãng phí thời giờ, năng lượng và tài nguyên địa cầu để nuôi súc vật. So với loài người chúng ta, chúng xài nhiều nước hơn bao giờ hết: để rửa ráy, nuôi ăn và cho uống. Ðồng thời chúng cũng xài nhiều chất đạm thực vật hơn là loài người có thể ăn. Rồi súc vật phải được nuôi nhiều năm trước khi có thể ăn nó trong một bữa.  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn