DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


Số 726 (nói tiếng Anh, với phụ đề 26 ngôn ngữ)
đích vô ngã
Giáng Sinh Quốc tế tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ
Ngày 23 tháng 12, 2001


Nội dung:
Làm sao để thương kẻ thù của mình và láng giềng của mình trong thế gian này? Chúng ta nên đối xử thế nào với những đồng tu đã lạc lối trước kia nhưng đã quay trở lại? Sư Phụ bảo chúng ta phải cho người ta một cơ hội, giống như Thượng Ðế luôn luôn cho chúng ta cơ hội. Từ một quan điểm tiên nghiệm, Sư Phụ nói về những chướng ngại gặp gỡ đồng tu ở Trung Quốc và Âu Lạc. Ngài cũng khen tặng các đồng tu trong đội cứu trợ thiên tai của Formosa về sự hy sinh vô ngã và tinh thần khiêm nhường phục vụ người khác không mong cầu sự báo đáp của họ.


Số 762 (nói tiếng Anh, phụ đề 19 ngôn ngữ)
Ðối phó với nghiệp chướng
Hội nghị trên mạng lưới truyền thông với Mễ Tây Cơ và Costa Rica
Ngày 8 tháng 9, 2002 / ngày 29 tháng 9, 2002


Nội dung:
DVD này bao gồm hai cuộc hội nghị trên mạng lưới truyền thông giữa Sư Phụ và đồng tu, trong đó Sư Phụ từ bi giải đáp những câu hỏi như làm cách nào để kiểm soát đầu óc và vượt qua những trở ngại trong sự tu hành. Sư Phụ cũng cho lời khuyên cho một số câu hỏi: Những phương pháp nào ngoài thiền định có thể giúp chúng ta tu hành tiến bộ? Lúc nào là dịp tốt nhất để sử dụng ý chí tự do của mình? Chúng ta làm cách nào để chuyển tình thương đối với thú vật của mình thành hành động? Cách nào tốt nhất để làm một dụng cụ của Thượng Ðế?

Sự khuyến khích ân cần của Sư Phụ đem lại động cơ thúc đẩy, trong khi những câu trả lời hoàn mỹ của Ngài cung cấp sự tham khảo vô giá cho mọi người. Trong các cuộc hội nghị trên mạng, đồng tu cũng giúp vui cho Sư Phụ với những màn biểu diễn thật ấm lòng.Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng http://www.theCelestialShop.com để mua trên mạng hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)