Formosa - Ðài Bắc

Giám đốc Mei-Yin Huang đang giải thích về công việc nhân đạo của Sư Phụ đến những viên chức chánh quyền tỉnh và cán sự xã hội.
Dùng lực lượng tu hành để đem lại lợi ích
cho nhiều người hơn

Ban Báo chí Ðài Bắc ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)


Cô Mei Yin Huang trước đây là tổng giám đốc hội thiện nguyện của tỉnh Ðài Bắc và hiện là giám đốc của nhà quan tâm và chăm sóc người vô gia cư của tỉnh Ðài Bắc, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giúp đỡ những người vô gia cư củng cố một cuộc sống mới và trở nên tự lập. Cô Huang được biết về Sư Phụ qua chương trình truyền hình "Ðường vào Nhạc Tâm linh và Tình yêu". Cô rất hâm mộ Sư Phụ về những việc làm từ thiện và giáo lý tu hành của Ngài. Vào tháng 5 năm 2006, cô Huang đã học pháp thiền Phương Tiện trong buổi hội thảo với chủ đề "Lối Sống Mới" do Trung tâm Ðài Bắc cử hành ở nhà quan tâm và chăm sóc (Xin xem Bản Tin 168) Với sự gia trì từ pháp Phương Tiện cùng với nhiều năm kinh nghiệm và sự ảnh hưởng trong việc giúp đỡ những người vô gia cư, cô Huang hy vọng được giúp đỡ chúng tôi trong việc chia sẻ Chân lý đến những nhóm thiểu số như người vô gia cư v.v... và những viên chức chánh quyền.

Các viên chức chánh quyền tỉnh và cán sự xã hội đang chăm chú xem băng DVD của Sư Phụ


Vào ngày 27 và 28 tháng 6, Kim niên 3 (2006), đồng tu từ Trung tâm Ðài Bắc được cô Huang mời viếng thăm nhà quan tâm và chăm sóc một lần nữa và có cơ hội gặp những viên chức và cán sự xã hội từ sở xã hội trong tỉnh Ðài Bắc. Cô Huang ngưỡng mộ cán sự xã hội như những cột trụ tình thương của xã hội. Cô cũng giải thích với họ là nhà quan tâm và chăm sóc rất may mắn được những hội đoàn bất vụ lợi như Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư giúp đỡ, vì ngân quỹ trợ cấp từ chánh phủ có giới hạn. Cô nói Hội đã giúp đỡ những người yếu đuối và nghèo khổ một cách âm thầm và giữ một vai trò chánh yếu trong công việc từ thiện xã hội. Cô Huang cũng cho họ cơ hội được biết về pháp môn Quán Âm và giáo lý của Sư Phụ. Cô dự định giới thiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài đến nhiều người đang làm việc trong ban trợ giúp người vô gia cư và an sinh xã hội để họ có thể sử dụng lực lượng tâm linh đem lại lợi ích cho nhiều người hơn. Trong hai ngày này, có khoảng 30 nhân viên trong sở xã hội được giới thiệu về giáo lý của Sư Phụ. Chúng tôi cũng đóng góp Bản Tin và Sách Biếu, cũng như những chiếc quạt in thông điệp Lối Sống Mới.

Những người cư ngụ trong nhà tạm trú đến rồi đi và thường xuyên có những người mới dọn vào. Do đó, giám đốc Huang cũng mời những người mới và những người đã học pháp Phương Tiện trước đây tham gia sinh hoạt này. Qua phương pháp kể truyện, đồng tu giải thích năng lực và từ trường là gì, cũng như nói về những lợi ích nhận được từ sự tu hành tâm linh. Những người bạn vô gia cư vô cùng hứng khởi về giáo lý của Sư Phụ và lời lẽ của đồng tu nên nhiều người chưa học pháp Phương Tiện lần vừa rồi đã ghi danh để học lần này. Và những người mà đã học pháp Phương Tiện trước đây có vẻ thành kính hơn trong buổi sinh hoạt. Hầu hết mọi người đều cảm thấy rất tốt trong buổi thiền và cho biết rất muốn tiếp tục tu hành từ đó trở đi. Vì vậy, một người trưởng nhóm được chọn ra để sắp xếp cho mọi người được cộng tu thường xuyên. Với sự trợ giúp của giám đốc Huang, nhà quan tâm và chăm sóc gần đây đã cung ứng bữa ăn chay 10 ngày một tháng và ngay cả vị đầu bếp chính cũng tập pháp Phương Tiện thường xuyên. Nhìn thấy hạt giống gieo rắc trước đây đã nẩy mầm, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng.

Những người bạn vô gia cư chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn về cách thiền Phương Tiện.

Qua những nỗ lực của giám đốc Huang, chúng tôi mới có cơ hội này để liên lạc với môt số viên chức chánh quyền và chia sẻ với họ giáo lý của Sư Phụ. Mặc dù buổi nói chuyện rất ngắn gọn, họ đã bắt đầu thích thông điệp và muốn biết nhiều hơn về nhóm của chúng ta. Họ cứ hỏi xin tin tức liên lạc của chúng ta. Sư Phụ trước đây có nói: "Hầu hết những hệ thống chính trị chỉ nhấn mạnh sự thi hành luật pháp, sự cần thiết về vật chất hay những sự tính toán, và hầu hết đều là về phương diện vật chất. Cho nên khi nhóm nhỏ của chúng ta hay những nhóm khác như tôi hay quý vị hay bất cứ người nào trong chúng ta làm những nỗ lực riêng rẽ, mình cảm thấy như một thiểu số trên hành tinh này. Nhưng nếu chánh phủ của tất cả các quốc gia biết được lợi ích của lực lượng tâm linh thì tất cả chúng ta sẽ tốt hơn. Thông hường thì đó mới là sự lãnh đạo; cho nên điều này cũng phải được nhấn mạnh". Chúng tôi hy vọng rằng tất cả viên chức chánh phủ có thể chia sẻ cùng một sự hiểu biết và biết rằng cách tốt nhất để giải quyết tận gốc mọi vấn đề trên thế giới là qua sự tu hành.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn