Chi phí cho những hoạt động từ thiện và cứu trợ tại Formosa từ tháng 5 đến tháng 6, 2006
Tổng số tiền trong Bảng 1 và 2 = 305.710 $NT(khoảng 9.525 Mỹ kim)


Bảng 1: Chi tiết về chi phí hoạt động từ thiện tại Formosa từ tháng 5 đến tháng 6, 2006


Hình ảnh những hoạt động từ thiện và cứu trợ tại FormosaThăm viếng và tặng quà hiện kim cho người thiếu thốn
Thăm viếng tù nhân hàng tháng và dọn dẹp bãi biển ở Ðài Nam
Quét dọn Công lộ 28 của Miêu Lý sau những ngày mưa lớn.
Bảng 2: Quỹ cứu trợ cho những gia đình thiếu thốn ở Formosa từ tháng 5 đến tháng 6 (Ðơn vị: $NT)<< >>