Sự an toàn khi tư tưởng lạc quan
và thương yêu


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 9 tháng 6, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 662V: Phải chăng sự ác là một khía cạnh của Thượng Ðế?


SP: Thật ra không phải. Sự ác là được tạo ra bởi sự tác động giữa các chúng sanh trong thế giới vật chất. Thí dụ, lúc trên thiên đàng, chúng ta không thù ghét nhau. Chúng ta không lý do gì để nổi giận, bị kích động hoặc trù ẻo người nào khác; bởi vì trên thiên đàng, mọi sự đều tốt lành và dư dả. Khi xuống đây, nhiều khi vì sinh tồn, chúng ta phải giết, phải tranh giành, dẫm lên nhau để sống còn. Ðiều này sẽ sinh ra một từ trường rất đen tối và xấu xa. Chúng ta gọi đó là lực âm. Và lực âm này, khi được tạo ra quá nhiều, trở nên dày đặc, gom lại với nhau, và sẽ tích tụ ở một chỗ nơi lực lượng phủ định này dày đặc nhất. Rồi thiên tai sẽ xảy ra ở đó, hoặc chiến tranh sẽ bùng nổ ở đó. Chúng ta gọi đó là lực lượng ma quỷ hay "việc làm của sa tăng". Nhưng thật ra đó là năng lực từ đầu óc con người mà ra. (Mọi người vỗ tay)

Ðó là lý do tại sao chúng ta nên sống lạc quan và thánh thiện, để tự cứu mình. Ðối với bất cứ thiên tai hay chiến tranh nào, chúng ta cũng có chút ít trách nhiệm. Chúng ta rất có thể đã phát ra những thù hận một lúc nào đó trong đời, cho dù chỉ một chút xíu, và chúng ta đã quên đi. Tư tưởng rất mãnh liệt. Cho nên nhất định phải suy nghĩ lạc quan và thương yêu, bất cứ lúc nào có thể được. Ít nhất là bất cứ lúc nào quý vị nhớ thì hãy kiềm chế sự thù hằn và giận dữ của mình.  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn