Truyền bá thông điệp tình thương trong đời sống hàng ngày


Bài viết của một đồng tu Trung Hoa Lục Ðịa (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Trong những tháng vừa qua, đồng tu Trung Hoa cũng như đồng tu ở nhiều nơi trên thế giới đã tích cực đáp ứng chỉ thị của Sư Phụ. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát tờ Lối Sống Mới do Sư Phụ thiết kế đến đồng bào của mình và quảng bá thuyết ăn chay hàng ngày.

Gia đình chúng tôi sống trong một thành phố ven biển với phong cảnh xinh đẹp có nhiều người thường đến du lịch mỗi mùa hè. Lần nào ra biển tắm, vợ chồng tôi cũng phát tờ thông tin cho những người chúng tôi gặp, kể cả những người dắt chó, để nhắc họ hãy nới rộng tình thương đến những con vật khác, và cách tốt nhất để tỏ lòng thương tới mọi loài là chọn đời sống ăn chay. Mấy hôm trước, khi chúng tôi đang phát tờ thông tin trên đường đi ra biển, một phụ nữ nhận một tờ rồi sau đó trở lại xin vài tờ nữa. Bà cảm động nói: "Thế giới quá nhiều đau khổ. Chúng ta quả thật cần thông điệp này!" Bà hiếu kỳ muốn biết có phải chúng tôi tự bỏ tiền ra in tờ thông tin không. Bà cũng nói rằng khi gặp chúng tôi bà cảm nhận được một từ trường rất mạnh.

Thượng tuần tháng 7, chúng tôi đi thăm đứa cháu gái mới sanh một tháng. Trên chuyến tàu hỏa về nhà con trai, chồng tôi trò chuyện với một anh sinh viên mới tốt nghiệp đại học về nguyên tắc sống ở đời, như là: tránh ma túy, thuốc lá và rượu, giữ mình trong sạch và thương yêu kẻ khác, bảo vệ mình khỏi mắc bệnh AIDS, và sự quan trọng của việc ăn chay. Cậu thanh niên rất lấy làm vui thích, tâm hồn trở nên cởi mở và hỏi chồng tôi ý kiến về vấn đề tình cảm cá nhân của cậu. Sau cuộc chuyện trò, cậu ta gọi chồng tôi là "nhà thông thái".

Khi về đến nhà con trai, chúng tôi gặp cô Lưu đến cắt tóc cho cháu gái chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau về ăn chay và cho cô xem hình hai em bé ăn chay thật dễ thương. (Mẹ của hai em bé này là đồng tu và các em ăn chay từ trong bụng mẹ.) Cô Lưu rất thích nên ghi xuống nên ăn những gì khi ăn chay. Cô nhận một tờ Lối Sống Mới và nói rằng sẽ quảng bá lợi ích của việc ăn chay khi trở lại công ty.

Trong tiến trình phát tờ thông tin, chúng tôi nhận thấy dù làm việc thành nhóm hay làm việc một mình, chúng ta đều được sự đáp ứng khẳng định, miễn là chúng ta có tình thương trong tim.  

Em bé ăn chay


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn