Formosa


Thư Cảm tạ
Từ trường tiểu học An Nei của tỉnh Ðài Nam
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tổ chức sinh hoạt "Tôn trọng sự sống và bảo vệ động vật" tại bổn trường. Lòng nhân ái và tận tâm vì lý tưởng này đã giáo dục con em chúng ta biết tôn trọng muôn loài và đã thắp lên trong chúng tình thương đối với các chúng sanh khác.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá giáo dục về đời sống. Chúng tôi xin gởi Bằng Cảm tạ này đến quý Hội để bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng tôi đối với những hành động đáng ca ngợi của quý Hội.

Hiệu trưởng Feng, Qiuxiang
Ngày 15 tháng 6 năm 2006


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn