Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu

Nỗ lực toàn cầu nhằm chia sẻ thông điệp từ bi của Sư Phụ
"Lối sống mới"


Quan tâm về những bệnh dịch tiếp tục phát sinh trong một số thú vật và con người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới giải pháp căn bản bằng cách đích thân biên soạn tờ thông tin "Lối Sống Mới" thân thiện nhưng rất hợp lý để nhắc nhở mọi người hãy chọn đường lối ăn chay và chấm dứt việc sát sinh hầu vượt qua khỏi cơn khủng hoảng về y tế toàn cầu đồng thời cứu vớt những bạn thú vật của chúng ta. Sư Phụ cũng chỉ thị các đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở mọi nơi trên thế giới. Ðể đáp ứng chỉ thị này, các đồng tu đã khởi động toàn lực chia sẻ những lời tình thương của Ngài. Sau đây là những bài tường trình về các hoạt động liên quan đến chương trình này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia.Úc Ðại Lợi

Phiên họp thảo luận về trái đất tại Brisbane


Ban Báo chí Brisbane, Úc Ðại Lợi, tường thuật (nguyên văn tiếng Anh)


Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, Kim niên 3 (2006), Brisbane đã cử hành những phiên họp thảo luận về trái đất trong lễ hội văn hóa và nghệ thuật hàng năm. Những cuộc hội thảo về trái đất đã được tổ chức ở phòng họp của tỉnh Brisbane, nơi Sư Phụ đã thuyết pháp vào năm 1993. Mục đích là cung cấp một diễn đàn đẩy mạnh sự suy nghĩ, thảo luận sáng tạo và khoa học, cũng như giải pháp cho một tương lai bền vững cho nhân loại và cho môi trường vi tế của chúng ta. Tất cả các buổi họp thảo luận về trái đất đã được tổ chức miễn phí cho mọi công dân. Biết được tầm quan trọng của việc ăn chay cho một môi trường tốt hơn, đồng tu ở Brisbane đã sắp xếp gặp nhau trong thành phố vào Chủ Nhật ngày 22 tháng 7 để chia sẻ thông điệp Lối Sống Mới với công chúng quanh phòng họp tỉnh Brisbane.

Một trong những khách quý được mời thuyết trình trong phiên họp đầu tiên là ông Mikhail Gorbachev, cựu chủ tịch của Liên bang Xô Viết và hiện đang là chủ tịch của hội Chữ Thập Xanh Quốc tế, một tổ chức được thành lập vào năm 1993 tập trung vào sự liên hệ trọng yếu của nhân loại đối với thiên nhiên, hòa bình và nạn nghèo đói trên toàn cầu. Trong khi phân phát tờ thông tin, một đồng tu nói chuyện với một ông vừa nghe xong bài diễn văn của ông Gorbahev, và ông đã tử tế kể lại một trong những điểm chính. Trong chủ đề về năng lượng thay thế, vị cựu lãnh đạo Xô Viết đã nói về năng lượng hạt nhân và đưa ra lời khuyên là nhà máy điện nguyên tử chỉ nên thành lập như là phương pháp cuối cùng nếu không còn một năng lượng thay thế nào khác.

Sau khi hoàn tất việc phân phát tờ thông tin, một số đồng tu cùng nhau suy ngẫm bàn luận về những nỗ lực của họ. Họ cảm thấy đó là một kinh nghiệm học hỏi tuyệt vời về chia sẻ thông điệp hòa bình, thương yêu của Sư Phụ với công chúng, và họ cũng tri ân tất cả những cơ hội để tiếp tục phát triển tình thương, trí huệ và lòng từ bi của mình từ công việc phân phát những tờ thông tin.  
[1] http://www.greencrossinternational.net/en/about/mission.htm --->


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn