Lời khuyên về tu hànhTừ tịnh sang định


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Thất Ðài Bắc, Formosa,
ngày 27 tháng 5, 1994 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
MP3-CR-15


Nếu chúng ta không thanh tịnh bên trong, chúng ta không thể nhập định lúc thiền. Càng yên tịnh, chúng ta càng tiến bộ, và tinh thần càng thanh thản, chúng ta càng cảm thấy sung sướng. Chúng ta cũng trở nên bội phần khôn ngoan hơn.

Giải thoát mình khỏi ảo tưởng của thói quen


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Thất Tam Ðịa Môn, Bình Ðông, Formosa,
ngày 1 tháng 4, 1990 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
MP3-CR08


Mọi hỷ nộ ái ố đều đến từ thói quen. Do đó, chúng ta phải nhìn thấu những hoán tưởng này. Chúng ta phải nhận thức ra rằng không có gì là thật sự tốt hay thật sự đau đớn; chỉ là chúng ta bị ràng buộc bởi thói quen của mình.

Quy tắc xã hội và truyền thống đạo đức cũng bắt nguồn từ thói quen. Khi chúng ta tiến bộ trên đường tu hành, những truyền thống và phong tục tập quán này không thể bó buộc chúng ta nữa. Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp tục hợp tác với người thế gian để khỏi mang phiền phức đến cho chính mình. Chúng ta muốn sống an bình để tập trung vào việc tu dưỡng tâm linh, nhưng không có nghĩa là chúng ta màng những phong tục tập quán vô nghĩa này.

Hành xử uyển chuyển theo hoàn cảnh


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Thất Ðài Bắc, Formosa,
ngày 27 tháng 5, 1994 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
MP3-CR-15


Chỉ khi nào chúng ta có thể hành động phản ứng theo hoàn cảnh thì chúng ta mới có khả năng đối phó những việc khẩn cấp. Người tu hành chúng ta không thể bám víu vào một khía cạnh nào đó hay một câu nói nào đó của tôi rồi kẹt ở đó hoài, bởi vì không bao lâu tôi sẽ nói về một điều gì khác. Một khi quý vị nghe thấy điều gì, thì tiêu hóa nó, để qua một bên, rồi tiếp thu giáo lý mới; tiếp thu điều mới mỗi ngày. Mỗi hoàn cảnh đều khác, cho nên chúng ta phải có một trí óc uyển chuyển và phản ứng nhanh nhẹn để đối phó với từng hoàn cảnh xảy đến.

Tập trung vào Thượng Ðế sẽ mau tiến bộ


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Mã Lai Á,
ngày 27 tháng 2, 1992 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 220


Việc quan trọng là thường xuyên để tâm vào việc truy tìm sự khai ngộ. Ðây là cách duy nhất để khiến mình tiến bộ rất mau.

Người tu hành phải thận trọng bởi sự kiêu hãnh


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền bế quan Hung Gia Lợi, Hung Gia Lợi,
ngày 24 tháng 2, 2005 (nguyên văn tiếng Anh)


Vào giây phút quý vị kiêu hãnh hoặc nghĩ là mình đặc biệt, quý vị thoái bộ rất nhanh.

Quý trọng mỗi một giây phút tu hành


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Tứ tại Tây Hồ, Formosa,
ngày 24-27 tháng 9, 1988 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
MR3-CR03


Thế giới này thật sự không có gì đáng để bám víu vào cho nên chúng ta nên mau mau tu hành. Mỗi một giây, mỗi một phút, đều rất quý bởi vì chúng ta không bao giờ biết được mình còn thời gian bao lâu để tu hành. Cũng giống như một chiếc máy bay với số lượng xăng giới hạn. Thí dụ, một chuyến bay từ phi trường địa phương đến Nữu Ước cần một số lượng dầu xăng nhất định bơm vào máy bay. Và nếu người phi công không trực chỉ đến Nữu Ước mà lãng phí xăng bay vòng vòng phía trên phi trường để biểu diễn, sau đó khi dầu xăn hết cạn thì máy bay sẽ rớt.

Muốn gì thì được nấy


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền bế quan Hung Gia Lợi, Hung Gia Lợi,
ngày 24 tháng 2, 2005 (nguyên văn tiếng Anh)


Bất cứ quý vị muốn gì thì quý vị sẽ được. Ðó là quy luật của vũ trụ. Dù tốt dù xấu gì, quý vị cũng sẽ được. Chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hãy thận trọng! Thận trọng xem mình muốn gì.

Chia sẻ pháp môn vô thượng mang lại phần thưởng vô lượng


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu từ San Francisco, Hoa Kỳ,
ngày 25 tháng 8, 2002 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 748


Mỗi khi chúng ta phụng sự đại chúng trong một phương cách cao thượng, tái hợp họ lại với Ðức Cha/Ðức Mẹ hoặc truyền bá tin lành giải thoát họ khỏi đau khổ, là chúng ta có thêm được một tấm vé hạng nhất, chẳng hạn vậy, để lên thiên đàng. Chúng ta rất may mắn. Không phải chúng ta thật sự muốn nó; đó chỉ là phần thưởng. 


Giới thiệu trang này đến bạn