Mơ Ðêm
Sư Phụ đã soạn nhạc cho bài này và hát tiếng Âu Lạc, giọng ca mỹ miều của Ngài cùng với âm điệu du dương đã được thâu lại trong dĩa CD và DVD "Mơ Ðêm".

Hoan nghênh quý bạn thưởng thức tại
http://www.Godsdirectcontact.us/com/Songs
(với phụ đề có thể chọn)

Giới thiệu trang này đến bạn