Tình thương
trong thế giới chăn nuôi


Do Ban Báo chí Luân Ðôn, Anh Quốc (nguyên văn tiếng Anh)


Hội “Tình thương trong Thế giới Chăn nuôi” (Compassion in World Farming - CIWF) được thành lập vào năm 1967 do một chủ trại nuôi bò sữa tên Peter Roberts, nhằm phản ứng lại những phương pháp chăn nuôi khủng khiếp đang trên đà gia tăng bắt đầu từ thập niên 1960. Ông Peter và vợ là Anna, đã đau lòng khi thấy không ai quan tâm đến phúc lợi của súc vật nông trại, và mặc dù không có sự ủng hộ nào của các hội đoàn tranh đấu cho quyền lợi thú vật, ông đã tự đứng lên vận động, kêu gọi mọi người hãy đối xử nhân đạo với nông súc, xem chúng như chúng sinh vậy.Gần 40 năm sau, hội CIWF ngày nay đã lan rộng khắp hoàn cầu, với chi nhánh ở Ái Nhĩ Lan, Pháp và Hòa Lan, có sợi giây liên lạc trên khắp Âu Châu và toàn thế giới. Thêm vào đó, hội này đã dẫn đầu Liên minh Âu Châu cho Nông súc (European Coalition for Farm Animals - ECFA), liên minh này gồm có 30 nhóm phúc lợi thú vật thuộc 25 quốc gia khác nhau. Qua sự phối hợp của ECFA với 150 hội đoàn khác trên thế giới, liên minh này đã trở thành một lực lượng đoàn kết mạnh mẽ. Luôn luôn phấn đấu trong sứ mệnh “thăng tiến tình trạng sinh sống của nông súc trên toàn cầu”, hội CIWF sử dụng những kỹ thuật và chiến lược thực tiễn để đạt mục tiêu cao thượng. Với sự giúp đỡ ủng hộ của bạn bè và những nhân vật nổi tiếng, như nữ tài tử Anh Joanna Lumley, hoạt động của hội gồm có: Biểu tình ôn hòa, gây ảnh hưởng chính trị, nâng cao ý thức, thực hiện những tài liệu khoa học và phơi bày sự đối xử thú vật tàn tệ với bằng chứng chính xác của các nhóm hoạt động ngấm ngầm. Kết quả là Luật Pháp Âu Châu đã có những thay đổi quan trọng.

Dưới đây là một số trong nhiều thành quả đáng kể của hội:

1997: Sau 10 năm hoạt động của hội CIWF, thú vật đã được Liên hiệp Âu Châu (EU) công nhận hợp pháp là những Chúng sinh, đưa đến phần bổ sung nghị định thư về phúc lợi thú vật vào trong Hiệp ước Âu Châu.

1999: Tại Anh Quốc pháp luật đã đưa ra để cấm nuôi thú lấy lông kể từ ngày 1 tháng 1, 2003, đặt ngoài vòng luật pháp hành động buộc cổ và nhốt chuồng thú vật có thai, và EU quyết định cấm không cho dùng chuồng chật không đi lại được, kể từ ngày 1 tháng 1, 2012.

2001: Liên hiệp Âu Châu (EU) quyết định cấm nhốt chuồng thú vật có thai, kể từ ngày 1 tháng 1, năm 2013.

Hoạt động của hội CIWF vẫn còn tiếp tục, và hiện đang có nhiều cuộc vận động xảy ra. Một trong những vận động đó là sự kêu gọi “Giảm ăn thịt” được khởi xướng vào năm 2004 tại Luân Ðôn, với sự đóng góp nhà bảo vệ môi sinh gương mẫu Jonathon Porritt và giáo sư Tim Lang, một chuyên gia thực phẩm. Một số lớn tài liệu hỗ trợ cho hoạt động này, trong đó có bài tường trình vô cùng thấm thía “Những lợi ích toàn cầu của việc giảm ăn thịt”, là một bài với nhiều dữ kiện chính xác, bàn về các vấn đề khẩn cấp và tương quan, như việc dùng phương pháp có thể bảo toàn môi sinh, ảnh hưởng về môi sinh, sức khoẻ con người, quyền lợi thú vật và kinh tế toàn cầu. Kết luận của bài cảnh cáo rằng nếu thế giới còn tiếp tục lệ thuộc vào việc ăn thịt thú vật, cộng với sự kiện các quốc gia chậm tiến đang có khuynh hướng bắt chước lối ăn uống “Tây phương”, chúng ta sẽ bị “lủng đoạn trầm trọng tài nguyên của địa cầu, đưa đến những kết quả thảm hại cho sức khoẻ con người và nạn đói, môi trường thiên nhiên và nhu cầu của thú vật”.

Một cuộc vận động khác mang tên “Thú vật quan trọng đối với tôi” cần thu thập 10 triệu chữ ký trong quần chúng, mỗi người chỉ phải bỏ ra vài giây vào địa chỉ trong mạng http://www.animalsmatter.org. để ký tên. Cùng nhau, các hội CIWF, RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals, HSI (Humane Society International) và các tổ chức khác sẽ dùng những chữ ký này để trình bày với các chính quyền trên thế giới rằng họ và quần chúng nhất tâm lấy được Tuyên ngôn Quốc tế cho Phúc lợi Thú vật tại Liên Hiệp Quốc.

Thành quả của hội CIWF là những ví dụ tuyệt vời chứng tỏ ý thức hệ địa cầu đã được nâng cao và chứng tỏ rằng chúng ta có thể đạt được những tiến triển tốt lành bằng cách kết hợp những cố gắng thiết thực và trí huệ tâm linh lại với nhau. 


Liên kết trang mạng:

Hội “Tình thương trong Thế giới Chăn nuôi” (CIWF): http://www.ciwf.org.uk “Giảm ăn thịt”: http://www.ciwf.org.uk/eatlessmeat

Bài tường trình “Những lợi ích toàn cầu của việc giảm ăn thịt” (có thể tải xuống dưới dạng pdf): http://www.ciwf.org.uk/eatlessmeat/html/report.html

 


Giới thiệu trang này đến bạn