Họa phẩm mới nhất của Sư Phụ

Thêm Phước Quả
 
Bức tranh này là một trong số những họa phẩm mới nhất của Sư Phụ, hiện đang có dưới dạng ảnh chụp cho những người yêu tranh sưu tập và thưởng thức


Giới thiệu trang này đến bạn