Thượng Ðế bên trong
biết vị Thượng Ðế thật


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Nhã Ðiển, Hy Lạp,
ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 653


V:  Một người làm cách nào để vượt khỏi sự hiện hữu của đời người, hay bản chất con người, trong đó có quá nhiều nhược điểm, và quá nhiều sự sợ hãi? Và làm cách nào để cảm thấy mình như một vị Thượng Ðế? Có thể là quá táo bạo khi cảm thấy mình là Thượng Ðế chăng?

SP:  Dĩ nhiên, hiện tại chúng ta không dám, bởi vì chúng ta chưa phải. Quý vị đã quên mất. Sau khi đánh thức vị Thượng Ðế bên trong, Thượng Ðế sẽ biết rằng Thượng Ðế là Thượng Ðế. Quý vị sẽ không còn nhận diện mình với thân thể yếu đuối này, với ngục tù thể xác này.

Quý vị đã ở trong căn nhà này quá lâu, và quý vị sẽ nghĩ rằng mình là căn nhà. Nhưng một khi quý vị mở cửa đi ra ngoài, quý vị biết mình không phải là căn nhà. Không cần biết căn nhà trông xấu xí, hư hỏng, tình trạng tồi tệ ra sao, nó không phải là quý vị. Bên trong căn nhà này, có một hệ thống điện toán, mà chúng ta gọi là bộ óc. Và bộ óc nói với quý vị rằng, quý vị yếu đuối, quý vị sai lầm, quý vị rắc rối, quý vị ngu xuẩn, quý vị vô minh, vân vân và vân vân. Bởi vì mỗi ngày bộ óc ghi nhận tất cả những dữ kiện về việc quý vị làm gì, phản ứng ra sao, cảm nhận ra sao v.v... cho nên mỗi lần quý vị cứ tiếp tục phát những ghi nhận này ra, và nó khiến cho quý vị cảm thấy mình là những thứ này.

Sau khi tỉnh thức, chúng ta có thể, mỗi ngày, tối thiểu là tạm thời trong một lúc, tách mình ra khỏi thân thể vật chất và bộ óc vật chất, để biết Bản thể Chân thật của mình, tuyệt đối toàn thiện, tuyệt đối vinh quang, tuyệt đối yêu thương và tuyệt đối trí huệ. Nhưng đây chỉ là nói thôi! Quý vị phải thể nghiệm nó. Nói chuyện về bánh ngọt không giúp quý vị nếm được gì cả. Quý vị phải bước vào tự mình ăn bánh. Rồi quý vị sẽ biết nó là gì.  


Giới thiệu trang này đến bạn