Sự vô minh có một chỗ
trong Kế hoạch Thiêng liêng


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Nhã Ðiển, Hy Lạp,
ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 653


V:  Sự vô minh có phải là một cạm bẫy, hay cũng là một phần trong Kế hoạch Thiêng liêng?

SP:  Ðó cũng là một phần trong Kế hoạch Thiêng liêng. Sự vô minh có đó để chúng ta có thể vui chơi, quên đi chính mình, và làm đủ thứ chuyện gọi là ngu xuẩn. Sau đó, chúng ta có được niềm vui nhớ lại chính mình. Bằng không, là Thượng Ðế toàn thiện, toàn trí, toàn tình thương chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì để làm. Nhưng đủ là đủ: Khi thời gian đến, chúng ta nên quên đi sự vô minh và có trí huệ trở lại. Giới thiệu trang này đến bạn