Ánh sáng Thượng Ðế chiếu rọi Âu Châu


Do Trung tâm Duisburg, Ðức Quốc (nguyên văn tiếng Ðức)


Tất cả chúng tôi đều đã chờ đợi rất lâu, và bỏ ra rất nhiều nỗ lực hầu thành lập chương trình WebTV ở Âu Châu đã không có kết quả. Nhiều lần chúng tôi xem các chương trình trên mạng lưới điện toán và nhận ra rằng dường như Châu Âu là vùng duy nhất trên thế giới không có chương trình trên mạng. Vì thế chúng tôi vui mừng khôn xiết khi nghe thông báo rằng chẳng bao lâu nữa Sư Phụ sẽ có băng tần truyền hình vệ tinh riêng, được tiếp nhận miễn phí trên toàn khắp Châu Âu.

Ðồng tu Âu Châu nhanh chóng thông báo tin tuyệt vời về chương trình Truyền hình Vô Thượng Sư thông qua báo chí địa phương và các tạp chí trong nhiều nước


Vì chúng tôi chỉ có khoảng 3 tuần là đến kỳ phát hình đầu tiên, nên chúng tôi nhanh chóng in giấy thông báo và thành lập các nhóm phân phát đi đến mọi ngõ ngách của Ðức và những quốc gia lân cận, kể cả Bỉ và Ý, v.v...

Trong suốt thời gian phân phát, chúng tôi lại được thể nghiệm sự gia trì bất tận của Sư Phụ và những phép lạ, những cảm giác hỷ lạc nhất, vui vẻ nhất, mà chỉ có được khi phục vụ người khác. Chúng tôi cảm tạ Thượng Ðế đã cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời này để phục vụ đại chúng và cầu xin chúng tôi được luôn luôn làm những công cụ hữu ích!!! 


Biểu ngữ trên mạng lưới điện toán được cung cấp miễn phí bởi công ty phát thanh Pháp, Radio Frequence Evasion, sau khi đồng tu Pháp đọc một thông cáo dài 30 giây trên đài phát thanh của họ.


Bích chương in tin tức về chương trình Truyền hình Vô Thượng Sư rất nổi bật.
 
Ðồng tu Ðức phân phát tờ thông báo chương trình Truyền hình Vô Thượng Sư ở Ðức, Bỉ và Ý.


Giới thiệu trang này đến bạn