Giống nhau một cách kỳ lạ

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003, Florida,
Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


Một bà mẹ trẻ nhờ một người bạn giúp đỡ để đưa hai đứa con sinh đôi của mình đi bác sĩ. Nhưng phòng chờ đông quá họ phải ngồi người đầu bên này, người đầu bên kia phòng, mỗi người ôm một đứa nhỏ trong tay. Rồi có một người đi vào phòng đợi nhìn thấy bật thốt lên: "Ồ, xem kìa, hai đứa nhỏ giống nhau như đúc! Thật kỳ lạ!"

Người bạn liền nói: "Dĩ nhiên rồi; hai đứa có cùng một người cha đấy mà!"