Trung tâm tạm trú, không-giết, cho thú vật không nhà


Ngày 29 tháng 9, 2006 (Nguyên văn tiếng Anh)


Thanh Hải Vô Thượng Sư kính mến,

Tôi vô cùng hân hoan viết bức thư này để cảm tạ Ngài đã tặng cho Hoạt Ðộng Nhân Từ một món quà lớn là 10 ngàn Mỹ kim từ Hội Quốc Tế. Chúng tôi hết sức biết ơn Ngài và tất cả mọi người trong Hội đã vinh danh chúng tôi với món quà rộng lượng để giúp đỡ thú vật.

Số tiền lớn này sẽ giúp được rất nhiều thú vật không nhà tại trung tâm tạm trú của chúng tôi. Vì là một nơi trú ẩn "không-giết", nên Hoạt Ðộng Nhân Từ đã săn sóc cho trên 2600 thú vật mỗi năm, kể cả nhiều con bị thương, bị xe đụng, bị ghẻ lở hay bị giun sán, bị bệnh tim, hoặc các thứ bệnh khác hay hoàn cảnh khác. Chúng tôi chữa trị cho tất cả thú vật mà chúng tôi mang vào, săn sóc cho tới khi nào chúng được người mang về nuôi. Do đó món quà quý hóa này rất là cần thiết và cũng rất được ghi ơn.

Cám ơn Ngài lần nữa đã đối đãi với các sinh vật của Thượng Ðế một cách rộng lượng và đầy lòng từ ái. Chúng tôi vô cùng cảm tạ.


Chân thành,

Jonnie England
Tổng giám đốc
Cám ơn Ngài đã quan tâm tới chúng tôi!