Tỏ lòng biết ơn tình thương Thượng Ðế


S. O. S. SORSOGON, đăng trên tờ báo The Philippine Daily Inquirer, nói lên lòng tri ân của người dân Sorsogon đối với sự thương yêu lo lắng của Sư Phụ trong việc phục hồi lại nguồn nước cho họ sau một một trận bão.

Philippine Daily Inquirer

Ngày 1 tháng 11, 2006 (nguyên văn tiếng Anh)

S. O. S. SORSOGON xin tuyên bố rằng tổ chức rất vui sướng lãnh nhận 4 máy phát điện, cũng như những hóa chất dùng cho việc khử trùng nước, và hiện kim, để sử dụng cho tỉnh Sorsogon bị bão tàn phá. Sự quyên tặng đến từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, một hội đoàn nhân đạo quốc tế, và thông qua ông Manoling Morato. Chúng tôi xin cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và ông Manoling Morato cho sự trợ giúp quý báu này.