Lý do để trở thành người ăn chay:
Lòng từ bi


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Mã Lai Á,
ngày 1 tháng 10, 1989 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 99


Chúng ta phải nhìn sự đau khổ của những sinh vật khác như của chính mình. Do đó, chúng ta không tìm vui trong việc giết hại thú vật, rồi ăn chúng. Ðó là lý do tại sao chúng ta nên trở thành người ăn chay. Ðó là ý tôi nói phải học tập lòng từ bi và trải rộng tình thương của mình đến mọi sinh linh. Mỗi một tôn giáo, không một tôn giáo nào không đề cập việc chúng ta nên trải rộng tình thương của mình đến tất cả mọi chúng sinh, không phải chỉ con người mà thôi. Cho nên, dù có tin tưởng vào tôn giáo nào hay không, chúng ta đều có thể tin tưởng vào sự thiện lành, lòng từ bi trong tâm mình. Chúng ta cố gắng cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt. Ðó không có nghĩa là nếu ăn ít hơn một miếng thịt, nhiều chuyện sẽ thay đổi. Nhưng đó là nguyên tắc huấn luyện tâm mình có lòng từ bi. Hãy để lòng nhân ái tăng trưởng; đừng giết đi lòng nhân ái của mình. Mục đích mới quan trọng.