Lòng tốt của Thượng Ðế
luôn luôn hiện hữu,
ngay cả trong nạn tai
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tel Aviv, Do Thài
ngày 21 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671   
 
V: Nếu Thượng Ðế là thiện và lành,
Ngài giải thích ra sao về thảm nạn
người Do Thái bị tàn sát (Holocaust)?
SP: Làm sao tôi giải thích được tất cả mọi chuyện khác? Thượng Ðế là tình thương, tuyệt đối, ngay cả trong thảm nạn. Chỉ là chúng ta không nhìn tình thương theo đúng cách của nó; chúng ta đòi hỏi tình thương theo cách khác. Chúng ta đòi hỏi Thượng Ðế làm việc theo đầu óc của chúng ta. Nhưng Thượng Ðế có trí huệ riêng, mục đích riêng và chương trình riêng của Ngài cho từng ngọn cỏ trên hành tinh này, và bất cứ nơi nào trong vũ trụ.

Nếu quý vị có cơ hội lên thiên đàng và gặp những linh hồn gọi là nạn nhân của thảm trạng Holocaust, quý vị sẽ nghe họ kể về biết bao sự phúc lạc, hạnh phúc, ân sủng và niềm vui mà họ nhận được sau khi rời cái nhà tù vật chất gọi là thân thể này. Họ sẽ không hối hận gì cả. Chỉ là chúng ta đã nhìn bằng mắt thịt; nghe bằng tai thường; nghĩ bằng đầu óc; cảm giác bằng trái tim vật chất của mình. Cho nên chúng ta không thể hiểu được. Nhưng nếu chúng ta lên thiên đàng và gặp những người đã đến đó, không có chuyện gì xảy ra cho họ.

Người Do Thái không phải là nạn nhân trong thảm nạn Holocaust. Những kẻ làm khổ họ mới là nạn nhân. Bởi vì những người này vô minh và cách xa Thượng Ðế, họ phải lãnh chịu nhiều đau khổ về những việc họ làm. Còn những người gọi là nạn nhân rất vui sướng: họ rời nhà tù; rời bỏ giới hạn của thế giới vật chất này. Họ có tất cả mọi thứ, tuyệt đối! Và họ rất hạnh phúc. Tôi muốn cho quý vị biết như vậy.

Những ai làm khổ cho người khác là những kẻ sẽ phải đau khổ, trong một thời gian rất lâu dài. Ðó là từ lương tâm của họ, không phải là Thượng Ðế trừng phạt họ. Thượng Ðế không bao giờ trừng phạt bất cứ ai hay bất cứ chúng sinh nào. Chỉ là chúng ta có ý chí tự do của mình; bất cứ việc gì chúng ta chọn làm đều có hậu quả. Nếu chúng ta chọn làm khổ kẻ khác, sự đau khổ này sẽ trở lại với chúng ta hàng ngàn lần. Và khi đó chúng ta phải học hỏi luôn luôn. Cho nên bất cứ ai làm hại chúng ta, bất cứ ai đối xử tệ hại với chúng ta, hãy ban ơn cho họ, bởi vì họ sẽ bị đau khổ (Mọi người vỗ tay)

Ðó là tại sao trong Thánh Kinh có đề cập: "Hãy yêu thương kẻ thù" bởi vì họ thật sự, thật sự cần tình thương. Họ thật sự cần tình thương rất nhiều! Họ thiếu tình thương, họ không có tình thương. Ðó là lý do tại sao họ có thể làm tất cả những việc khủng khiếp này cho những anh chị em khác.

Những nạn nhân sẽ được Thượng Ðế yêu thương, sẽ được Thượng Ðế đón chào, sẽ được an ủi và đền đáp hàng ngàn, hàng triệu lần để bù đắp cho sự đau khổ của họ. Vì vậy họ sẽ là những kẻ gặt hái rất nhiều lợi ích.

Tôi hy vọng tôi đã nói rõ (Mọi người vỗ tay). Xin cám ơn!