Tìm lại
sự hợp nhất thật sự
của mình với Thượng Ðế
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tel Aviv, Do Thài
ngày 21 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671   
 
V: Chúng tôi thương mến Ngài. Nhưng làm sao chúng tôi có thể tự thương chính mình khi chúng tôi có nhiều mặc cảm tội lỗi như vậy?
SP: Mặc cảm tội lỗi là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Thượng Ðế yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta muốn tự yêu thương chính mình, chỉ có một cách: trước tiên phải học hỏi để nhận biết chúng ta thật sự là ai. Hiện tại, người mà chúng ta không thể yêu thương này không phải là con người thật. Người làm lỗi, người thích uống cà phê, người thích chạy xe nhanh và người để mắt đến vợ của ông láng giềng không phải là Chân Ngã của chúng ta! Chân Ngã của chúng ta rất huy hoàng, rất vinh quang, đầy quyền lực, yêu thương, từ bi, hợp nhất với vũ trụ và Thượng Ðế. Cho nên chỉ khi nào chúng ta học hỏi để nhận biết Chân Ngã này, chúng ta mới có thể yêu thương chính mình. Quý vị yêu thương tôi bởi vì Thượng Ðế ở bên trong tôi, và quý vị có thể cảm nhận điều này. Quý vị có thể cảm nhận được Ngài qua thân thể vật chất này. Ðó là lý do tại sao quý vị yêu thương tôi. Quý vị không yêu thương tôi vì cái thân hình vật chất nhỏ bé này. Vì vậy, để có thể yêu thương chính mình như vậy, quý vị phải học để biết mình thật sự là ai. Và tôi sẽ chỉ cho quý vị (Mọi người vỗ tay)

Ðiều duy nhất cách biệt chúng ta với Thượng Ðế là tư tưởng của chính mình cho rằng Thượng Ðế cách biệt mình. Cho nên có một cách để xóa bỏ tư tưởng này và đi thẳng vào bên trong, để thấy Thượng Ðế. Rồi quý vị sẽ biết Thượng Ðế là quý vị, quý vị là con cái của Ngài. Quý vị là một phần của Ngài và quý vị đồng nhất với Ngài, cũng giống như là một giọt nước trong đại dương. Giọt nước trong đại dương cũng là đại dương.