Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu
Nỗ lực toàn cầu nhằm chia sẻ thông điệp từ bi của Sư Phụ
‘Lối sống mới’


Quan tâm về những bệnh dịch tiếp tục phát sinh trong một số thú vật và con người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới giải pháp căn bản bằng cách đích thân biên soạn tờ thông tin "Lối Sống Mới" thân thiện nhưng rất hợp lý để nhắc nhở mọi người hãy chọn đường lối ăn chay và chấm dứt việc sát sinh hầu vượt qua khỏi cơn khủng hoảng về y tế toàn cầu đồng thời cứu vớt những bạn thú vật của chúng ta. Sư Phụ cũng chỉ thị các đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở mọi nơi trên thế giới. Ðể đáp ứng chỉ thị này, các đồng tu đã khởi động toàn lực chia sẻ những lời tình thương của Ngài. Sau đây là những bài tường trình về các hoạt động liên quan đến chương trình này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia.
Vancouver, Gia Nã Ðại


Hương vị sức khoẻ...
Hương vị tình thương


Ban Báo chí Vancouver tường thuật (nguyên văn tiếng Anh)


Hội Cứu vãn Ðịa cầu Gia Nã Ðại (Earthsave Canada) tổ chức một sinh hoạt lớn nhất ở miền tây Gia Nã Ðại về thực phẩm và lối sống trường chay. Hai ngày lễ hội này, với tựa đề "Hương vị sức khoẻ", diễn ra vào ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10, Kim niên 3 (2006) tại Trung tâm Văn hóa Croatia ở Vancouver, Gia Nã Ðại.

"Hương vị sức khoẻ" năm nay được sự tham dự đông đảo nhất từng được báo cáo bởi Earthsave. "Dường như như có một sự hứng thú về phương pháp ăn uống không cần thịt. Và càng nhiều người có thân nhân bạn bè đã quen thuộc với lối sống trường chay hay thuần chay".
Trích từ: http://www.earthsave.bc.ca/tasteofhelath/latestnews.html

Chính tình thương chân thật và sự vĩ đại của Sư Phụ khiến chúng tôi có thể tham gia vào "Hương vị Sức khoẻ" lần đầu tiên. Chúng tôi thấy bầu không khí, cảnh trí, và cấu trúc của lễ hội này đặc biệt thích hợp với nỗ lực vận động Lối Sống Mới của chúng ta. Ðồng thời, chúng tôi cũng rất vui mừng nhìn thấy nhiều người có một thái độ rất lạc quan đối với lối sống nhân ái.