Thông điệp Giáng Sinh từ Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

Giáng Sinh


Mùa của vẻ đẹp, tình thương, thanh bình và niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn.

Chúng ta hãy mừng mùa lễ cao quý này bằng tình thương đối với tất cả chúng sinh hữu tri cũng như chúng sinh vô tri trên tinh cầu tuyệt vời của chúng ta.

Hãy để cho những cây thông Giáng Sinh mọc cao mang lời cảm tạ của chúng đến thiên đàng.

Hãy để các bạn thú và chim muông hát lời ngợi ca Ðấng Sáng Tạo.

Phải! Chúng ta hãy mừng ngày Chúa giáng sinh bằng cách quý trọng và bảo vệ sự sống. Vì sự ra đời của Ngài mang ý nghĩa hằng sống.

Phải! Chúng ta hãy sống và để kẻ khác sống.

Trong tinh thần này, chúng ta sẽ giữ gìn sự sống.

Có nhiều cách thay thế để mừng Giáng Sinh.

Thí dụ chúng ta có thể:

* Trang hoàng với cây thông nhân tạo, loại cây này có thể dùng lại được nhiều năm, hoặc mua cây trong chậu để sau đó có thể trồng lại;

* Có một bữa ăn thịnh soạn chay hoặc thuần chay vào ngày Giáng Sinh.


BẢO TỒN MÔI SINH, SỐNG VỚI TÌNH THƯƠNG

HÃY CHUYỂN XANH, HÃY ĂN CHAY!