Kỹ   thuật   thời   Hoàng   Kim

XE CHẠY BẰNG PIN NHIÊN LIỆU
ÐÃ PHÁT HÀNH


Do Ban Báo chí Duisburg (nguyên văn tiếng Ðức)


Hệ thống chuyên chở công cộng của thành phố Bá Linh, có tên là BVG, ra mắt lần đầu tiên trên thế giới chiếc xe buýt trang bị với pin nhiên liệu hydrô lỏng. Theo mạng lưới của họ thì loại xe buýt này là một phần của hệ thống hoạt động tiêu chuẩn trong thành phố của BVG. Pin nhiên liệu hydrô lỏng tiêu biểu cho chiều hướng sinh thái trong tương lai: không còn khói thải và nguồn nguyên liệu tạo ra từ những chất không bao giờ bị khan hiếm. Dự án này đang được tài trợ bởi chính phủ. [1]

Nguyên lý của pin nhiên liệu đã có từ lâu hơn sự dự đoán thông thường. Lý thuyết này được phát triển vào năm 1830 do Ngài William Robert Grove (1811-1896). Tác dụng cơ bản của phản ứng hóa học biến khí hydrô và oxy thành nước; trong pin nhiên liệu, năng lượng hóa học của nhiên liệu được trực tiếp biến đổi thành điện năng. Kết quả năng suất phát điện cao hơn mức trung bình (lên đến 83%) [2].

Ngài William Robert Grove đã khám phá ra nguyên lý đó khi ông làm thí nghiệm chuyển đổi từ nước sang khí hydrô và oxy bằng phương pháp phân điện (tách rời hợp chất hóa học bằng một dòng điện [3]. Ông nhận thấy rằng tiến trình này cũng có thể đổi ngược [4]. Vấn đề vào lúc đó và cho đến ngày nay, là những nguyên liệu cần thiết. Thí dụ, cần phải có bạch kim làm chất xúc tác (chất liệu làm gia tăng tốc độ phản ứng hóa học mà chính nó không bị thay đổi [5]).

Hiện nay, kỹ thuật này được áp dụng trong việc du hành không gian và những chất liệu chống bị ăn mòn được phát triển, pin nhiên liệu đang nhận được nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết khi tầm quan trọng của những nhiên liệu hợp môi sinh lên đến mức cao độ. Xe buýt ở Berlin là một thí dụ điển hình.  


 [1]  http://www.bvg.de/index.php/de/Bvg/Detail/folder/335/ id/509/nb/1/name/Neue+Technologien+bei+der+BVG
 [2]  http://www.hycar.de/
 [3]  http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse
 [4]  http://www.diebrennstoffzelle.de/zelltypen/geschichte/index.shtml
 [5]  http://de.wikipedia.org/wiki/Katalysator