Ban tin 179
   Tin tổng quát
Hoa Kỳ  /  Formosa   Báo chí đó đây
Kamasha, Ðức Quốc  / 
Meier, Ðức Quốc  /  Living Art, Ðức Quốc
   Chương trình Truyền hình Vô Thượng Sư
Xem Truyền hình Vô Thượng Sư trên điện thoại cầm tay

    Những tấm gương lãnh đạo sáng ngời thế giới
Latvia  /  Tân Tây Lan  /  Hồng Kông

   Những cải thiện tích cực trên tinh cầu
Trung Quốc

Phu nhân tổng thống Gasparovicoava  /  Romina Picolotti  /  Michael Thompson

   Sư Phụ kể chuyện vui
Không chừng con mèo đang gọi tới  /  Tuổi thọ 150

   Sư Phụ khai thị
Allah vĩ đại!


   Sư Phụ kể truyện
Tâm không và bệnh thiền   Chuyện bốn phương
Thức ăn gia trì cho Chó sinh động


    Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu
Formosa  /  Hàn Quốc  /  Úc Ðại Lợi  /  Anh Quốc