Báo   chí   đó   đây
 
   
Kamasha, số báo tháng 1/2007, Ðức Quốc (nguyên văn tiếng Ðức)

TRUYỀN HÌNH HAY CHO MỘT ÐỜI SỐNG TRỌN VẸN


Chương trình mãn ý Hãy xem cho thỏa!


Tin vui có tương lai: Kamasha có bạn! Gần đây, chúng tôi có giới thiệu tạp chí trên mạng lưới Mỹ, đó là tờ Happy News (Tin Vui), và từ tháng 9 năm 2006, thậm chí còn có một đài truyền hình chỉ mang lại những điều hay cho thế giới.

Truyền hình Vô Thượng Sư phát xuất từ Hoa Kỳ và đã được phát hình trên khắp Âu Châu từ tháng 9. "Tin tức lạc quan", "Tài liệu về lợi ích của việc ăn chay" và những chương trình như "Cách săn sóc những bạn thú của chúng ta" đã làm chương trình truyền hình trở nên đặc biệt. Ðài vệ tinh này khởi đầu bởi một vị thầy tâm linh và cũng là một nghệ sĩ, sinh quán tại Âu Lạc mang tên Thanh Hải. Ngài truyền pháp môn Quán Âm, một pháp thiền quán âm thanh và ánh sáng.

Mời bạn bước vào thế giới báo chí lạc quan!  


PHỤ MỤC

Truyền hình Vô Thượng Sư là một đài vệ tinh miễn phí từ Eutelsat Hotbird 6, 13o Ðông, trên ăn-ten vệ tinh tương hợp DVB.

Xem thông số sau đây:

Frequency:
10853 MHz
Transponder: 117
Polarization: Horizontal
FEC: 3/4
Symbol Rate: 27500

Xem thêm chi tiết tại:
suprememastertelevision.com/de