Ngài
là Thượng Ðế
Thơ của Ti Zhe
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Khi ta tưởng nhớ tới Ngài,
Bụi trần tan biến đi vào hư không
Hào quang xóa mọi vấn nghi
Ôi, Sư Phụ hỡi,
Trí Cao là Người
 
Khi ta nhìn bóng dáng Ngài,
Hơn thua phải trái vút bay ngàn trùng.
Tình yêu Người xóa hận thù
Ôi, Sư Phụ hỡi
Biển Thương là Người!
 
Khi nghe lời dạy của Ngài,
Niềm đau chất chứa xa lìa con tim.
Giọng Người an ủi sinh linh
Ôi, Sư Phụ hỡi
Từ Bi là Người!
 
Khi nhớ thương Người bao thiết tha,
Thân tâm an nhiên bỗng lại là
Quyện lại với Người thành một thể
Ôi, Sư Phụ hỡi
Càn Khôn là Người!
 
Tưởng nhớ tới Người,
Nhìn bóng dáng Ai,
Nghe lời Thánh Khải
Thương Người bao thiết tha
Thiên thần hát tình ca
Từ ngàn thu diệu vợi.
 
Tưởng nhớ tới Người,
Nhìn bóng dáng Ai,
Nghe lời Thánh Khải
Thương Người bao thiết tha
Cho hồn ta trở lại
Cùng Người trong ký ức thẳm sâu.
 
Sư Phụ dấu yêu,
Thượng Ðế là NGÀI!