NGƯỜI   TỐT   VIỆC   HAY


Phu nhân tổng thống Silvia Gasparovicovà


Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 60


Time4sharing.org là tổ chức trên mạng lưới điện toán liên quan đến các hoạt động giúp đỡ trẻ em thiệt thòi về quyền lợi trên thế giới. Mỗi năm, tổ chức này trao tặng giải thưởng cho một người đặc biệt đã thể hiện một tình thương vô song cho công việc nhân đức này. Giải thưởng Ðại sứ Thiện chí năm 2005-2006 đã được trao cho phu nhân tổng thống của Slovakia, bà Silvia Gasparovicovà.

Năm nay, bà Gasparovicovà đã tham gia vào việc giúp đỡ trẻ em với hai sự kiện đặc biệt ở Slovakia. Dự án thứ nhất "Ðồ chơi cô đơn cho những trái tim hy vọng" đã thâu nhận những đóng góp về đồ chơi, phim ảnh và sách từ người dân Slovakia để trao tặng cho những nhà trẻ, nhấn mạnh rằng đây phải là những hành động thiện chí. Tại lễ trao giải, bà Gasparovicovà cũng công bố phát động dự án mới: Computers4Kids (Máy điện toán cho trẻ em). Chương trình từ thiện này chuyển máy điện toán xách tay và máy vi tính từ những công ty địa phương tặng cho trẻ em thiệt thòi về quyền lợi. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất với sự gia ân của Thượng Ðế đến Phu nhân tổng thống Gasparovicovà về tất cả các nỗ lực của bà cho lợi ích của trẻ em và người dân. 


http://www.24-7pressrelease.com/ view_press_release.php?rssID=10255