Trẻ em câu thông với Thượng Ðế
một cách tự nhiên


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tel Aviv, Do Thái,
ngày 21 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671


 
V:  Ngài có nghĩ rằng trẻ em có thể được thể nghiệm về Thượng Ðế?


SP:  Ðược chứ! Chúng tôi có rất nhiều trẻ em từ 6 tuổi luôn luôn nói chuyện với Thượng Ðế! Chúng có thể làm vậy nhiều hơn hay giỏi hơn người lớn, bởi vì chúng tinh khiết hơn hoặc đơn thuần hơn; chúng chưa có những vấn đề và phiền não chúng ta có khi lớn lên. Chúng ta phải lo lắng nhiều chuyện, và bị khó khăn nhiều trong công việc, trong doanh nghiệp và tất cả những đòi hỏi này. Nhưng trẻ em thì không làm gì, chúng rất tự tại. Vì vậy chúng rất dễ đến với Thượng Ðế, ngay tức khắc, bất cứ lúc nào! Chúng giỏi hơn chúng ta nhiều. Ðó là lý do tại sao trẻ em nên học hỏi, vì khi học từ nhỏ, chúng sẽ không bao giờ quên, và sẽ luôn luôn giữ được sự tiếp xúc thường xuyên với Thượng Ðế, tốt hơn là chúng ta nữa. Tất cả những trẻ em của chúng tôi đều giỏi hơn người lớn.

Tôi nghĩ một số quý vị chắc phải nhớ khi mình còn rất nhỏ, từ ngày sinh ra cho đến khi 3 hay 4 tuổi. Một số quý vị vẫn còn nhớ sự câu thông với Thượng Ðế mà quý vị đã luôn luôn có được. Nhưng khi lớn lên, đến khoảng 4, 5, 6 hay 7 tuổi, chúng ta bắt đầu học hỏi quá nhiều kinh nghiệm thể chất. Rồi thể nghiệm với Thượng Ðế và sự tiếp xúc với Thượng Ðế mờ dần mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta đã trưởng thành, và đã quên đi hoàn toàn. Trẻ em luôn luôn tiếp xúc với Thượng Ðế, ít nhất là những đứa còn rất nhỏ, cho đến khi 4 hay 5 tuổi.


Bởi vì sự câu thông chỉ mới phai mờ một chút, vì vậy tiếp nối lại rất nhanh. Và đó là lý do tại sao Thánh Kinh cũng đề cập rằng: "Các ngươi phải trở thành như trẻ thơ để có thể bước vào Thiên Quốc của Thượng Ðế". Quý vị phải buông xuống tất cả và ngồi tập trung hoàn toàn về Thượng Ðế. Ðiều này khó, nhưng tôi có thể chỉ cho quý vị, và tôi có thể làm cho nó dễ dàng hơn. Nếu quý vị đã biết đường thì dễ dàng hơn.