NGƯỜI   TỐT   VIỆC   HAYTrích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 58


Elena Poniatowska Amor


Có nhiều cách để đi vào lòng người và mang nguồn cảm hứng vào đời sống họ. Elena Poniatowska Amor đã làm như thế qua một nghề viết văn tuyệt vời kéo dài hơn 50 năm. Là phóng viên tận tâm của tờ báo Novedades của Mễ Tây Cơ, những bài viết của Poniatowska đã được công nhận qua nhiều giải thưởng, và các tác phẩm của bà đấu tranh cho sự bình đẳng, nhân đạo và nhân quyền, đặc biệt là cho phụ nữ, đã được thông dịch sang nhiều ngôn ngữ.

Bên cạnh nghề nghiệp chính là nhà báo, bà Poniatowska đã viết hơn 20 cuốn tiểu thuyết, vô số truyện ngắn, tiểu luận, một vở kịch và những bài "nhân chứng tường thuật" (mục tin tổng hợp từ những cuộc phỏng vấn những nhân chứng). Năm 1979, bà được Giải Báo chí Toàn Quốc của Mễ Tây Cơ, công nhận những thành tích văn chương và đóng góp cho cộng đồng. Năm 1993, bà Poniatowska cũng được nhận giải Guggenheim Fellowship và hai lần giải Văn học Mazatlan. Ở độ tuổi 74, bà Poniatowska vẫn tiếp tục sinh sống và viết văn ở Mễ Tây Cơ. Thông qua những tác phẩm cao quý và mấy thập niên viết bài đầy cảm hứng và cảm động, Elena Poniatowska đã mang lại ánh sáng cho nhân quyền và các vấn đề nhân đạo, mang lại lợi ích cho thế giới của chúng ta. 


http://www.iwmf.org/courage/lifeaward.php#amor http://64.233.179.104/translate_c?hl=en&sl=es&u=
http://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Poniatowska&prev=/ search%3Fq%3DElena%2BPoniatowska%2BAmor%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG
http://www.lasmujeres.com/elenaponiatowska/
http://www.nndb.com/people/031/000094746/