HOA KỲ


Xuôi buồm đáo bỉ ngạn


Ban Báo chí Seattle tường trình (nguyên văn tiếng Anh)
[Seattle] Vào tháng 11, Kim niên 3 (2006), một buổi hội thảo chiếu băng được tổ chức tại Thính đường Microsoft xinh đẹp của Thư viện Công cộng Seattle. Trang trí lộng lẫy với những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo của Sư Phụ trang sức, y phục, họa phẩm, sách báo và băng thu hình, hội trường tươi sáng và thu hút nhiều khán giả. Họ cũng say mê với phần giới thiệu về Sư Phụ và bài thuyết pháp của Ngài chiếu trên màn ảnh lớn. Hai mươi người ghi danh học pháp thiền Phương Tiện với hai người hỏi xin thọ nguyên pháp.

Các sư huynh và sư tỷ ở Seattle đã cùng hợp tác làm việc để mang đến buổi hội thảo được sắp xếp một cách khéo léo và trôi chảy này. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện và sự khích lệ của Sư Phụ rất mạnh mẽ. Ðây cũng giống như một luồng gió ấm áp đẩy cánh buồm đưa mọi người hữu duyên đến bên kia bờ bỉ ngạn.

Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm