Sách mới phát hành

của

  Thanh Hải Vô Thượng Sư
K  Niệm   Vàng   Thau

(ấn bản tiếng Trung Hoa)

Thi tập mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


Tình Yêu Vô Tận: Cảm nghĩ
của một vị Thánh nhân trẻ tuổi
Kỷ Niệm Vàng Thau là một sưu tập quý giá với 56 thi phẩm tuyệt vời do Thanh Hải Vô Thuợng Sư sáng tác trong thời thanh xuân, nay được phát hành cho độc giả Trung Hoa, tiếp theo bản tiếng Âu Lạc và tiếng Anh. Ðược phiên dịch và biên soạn qua tình thương và hướng dẫn của Ngài, ấn bản sưu tập thi ca đặc sắc này thật là một món quà trân quý về nghệ thuật, hoàn mỹ và đầy yêu thương.

Với một tâm hồn trong sáng và thiết tha nhạy cảm, thi phẩm đầu tiên được Ngài sáng tác vào năm 7 tuổi. Phần thứ nhất của tuyển tập thi ca, "Tình Người," qua những dòng thơ trữ tình đã diễn đạt tế nhị mối tương quan sâu xa và tình cảm chứa chan của những người chung quanh Ngài gia đình thân quyến, thầy dạy học, bạn cùng lớp, láng giềng và nhiều người khác.

Nếu sự thống khổ và những cuộc đấu tranh tang thương cảm nhận được trong thơ của thế giới xáo trộn bên ngoài, thì đương nhiên là nơi ẩn náu tuyệt vời của một phẩm chất thánh thiện rực sáng bên trong của Ngài đã thể hiện qua thi ca lãng mạn. "Tình Yêu" là đề tài thứ nhì của thi tập Kỷ Niệm Vàng Thau, trong đó sự ngất ngây và đê mê quyến rũ của tình yêu lãng mạn đưọc truyền đạt qua những vẫn thơ mỹ miều, êm ái, trữ tình. Những vần thơ khác thường, dạt dào phong phú, âm điệu du dương và đặc sắc, tạo cho độc giả niềm rung cảm nhẹ nhàng tươi mát với một hiểu biết thâm sâu về tình yêu diệu kỳ.

Trong thi tập Kỷ Niệm Vàng Thau, Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn tả cảm giác nội tại của Ngài như một thiếu nữ đối với con người và tình yêu. Qua sự truyền đạt vô tận từ tâm sang tâm và sự phóng khoáng phản ảnh trong văn thơ của Ngài, độc giả sẽ bồi hồi rung động sâu xa bởi tình yêu bất diệt của một Thi sĩ Thánh nhân. 
Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)