Pháp Quán Âm

môn khoa học tân tiến nhất
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Ðài Bắc, Formosa,
ngày 25 tháng 10, 1988 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
MP3-CG03
STu hành là môn khoa học cao cấp nhất. Nếu quý vị cùng tôi tu pháp Quán Âm, tức là quý vị thực tập môn khoa học, lý luận cao đẳng nhất.

Cái này không phải là tin dị đoan hoặc lạy bái quỷ thần để cầu phước. Nó không huyền bí hoặc mơ hồ. Một người không cần phải nhảy nhót lung tung hay nói bậy bạ thậm chí không biết mình đang làm gì. Ðó là ma nhập. Ma là gì? Là một loại quyền lực với chút ít kiến thức. Phật là gì? Là đấng có trí huệ khoa học.

Chỉ vậy thôi. Càng tu hành, chúng ta càng hiểu khoa học. Nếu chỉ nghiên cứu khoa học mà không tu hành, thì kiến thức khoa học của chúng ta sẽ bị giới hạn. Sự phát triển tâm linh sẽ đưa chúng ta tiến xa hơn khoa học và đi trước những khoa học gia. Họ đã từng lên cung trăng, nhưng mình có thể đi xa hơn cung trăng. Họ muốn khám phá thêm và du hành lên nhiều hành tinh khác mà không thành công. Cố gắng lắm rồi mang về một vài viên đá, kêu mấy người khoa học gia lại nghiên cứu những viên đá này. Họ cắt xẻ ra nghiên cứu, rồi nói: "Phải! Ðúng thật là đá!" (Mọi người cười) Không vui gì cả. Họ bỏ ra hàng tấn tiền bạc và rất nhiều nỗ lực. Thay vì vậy, nếu như họ đặt nỗ lực, tiền bạc và sự tận tâm hết lòng vào việc phát triển tâm linh thì họ đã biết được nhiều điều khoa học và trở thành thánh nhân rất mau.