NGƯỜI   TỐT   VIỆC   HAY

Tỷ phú với tấm lòng vàng


Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 53

Ông George Soros sinh ngày 12 tháng 8 năm 1930 tại Budapest, Hung Gia Lợi. Năm 17 tuổi, ông di chuyển sang Anh Quốc sau khi sống sót qua cuộc xâm lăng của Ðức quốc xã, và sau đó đã tốt nghiệp trường Kinh tế Luân Ðôn. Vào năm 1956, ông dời sang Hoa Kỳ.

Ông Soros là một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới, đã đóng góp gần 5 tỷ mỹ kim để ủng hộ các nền dân chủ của những quốc gia trong khối Liên Sô, cũng như tại Phi Châu và Á Châu. Nội trong năm nay, ông đã đóng góp 50 triệu mỹ kim để giúp chống nạn đói tại Phi Châu. Một trong những quà tặng lớn của ông đã được đóng góp trong năm 1979 cho Viện đại học Cape Town tại Phi Châu, để ủng hộ sinh viên da đen vào đại học.

Ông Soros là chủ tịch Viện Xã hội Cởi mở (Open Society Institute), và là sáng lập viên một mạng lưới bao gồm nhiều tổ chức từ thiện hoạt động trong hơn 50 quốc gia khắp thế giới, như tại Trung Âu và Ðông Âu, Á Châu và Hoa Kỳ. Những tổ chức này có mục tiêu phát triển giáo dục, sức khỏe cộng đồng và nhân quyền, cũng như là cải thiện về những phương diện xã hội, pháp lý và kinh tế.

Trong khi khiêm nhường thừa nhận rằng mỗi người có con đường riêng của họ, theo kinh nghiệm bản thân, ông Soros thấy rằng thiện chí chấp nhận và sửa đổi lầm lỗi của mình là một bước khẳng định để tiến bộ. Ðịnh nghĩa thế nào là một lãnh tụ thế giới giỏi, ông Soros cho rằng điều quan trọng là phải luôn luôn hướng về lẽ phải, và cần có những người chung quanh cùng một lập trường như mình. Ông khuyến khích mọi người hãy tự suy nghĩ cho chính mình, không mù quáng chạy theo các nhà lãnh đạo, mà chỉ nên ủng hộ những nhà lãnh đạo tốt.

Ông Soros tin rằng "cống hiến cho nhân loại sẽ tạo nên sự tiến bộ". Và trong cung cách đặc biệt của mình, ông đang cống hiến để cộng tác làm việc với mọi người nhằm tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. 


http://www.koreaherald.co.kr/archives/result_ contents.asp?id=200610260050&query=Billionaire%20financier%20stresses
http://www.soros.org/about/bios/a_soros
http://www.rawstory.com/news/2006/ Billionaire_speculator_Soros_says_Democrats_should_0918.html
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros#Philanthropy
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A24179-2003Nov10?language=printer