Trích đoạn từ bức thư cảm tạ
của cộng đồng Ukokolani, Kenya


(nguyên văn tiếng Anh)

Chúng tôi, người dân của cộng đồng Ukokolani xin gửi bức thư này để tỏ lòng tri ân sâu xa nhất của chúng tôi đối với Ngài về lòng hảo tâm của Ngài. Có nước sạch, an toàn, và tin cậy được cho mọi người có thể lấy thật sự là một phép lạ! Chúng tôi sống ở một trong những vùng khô khan nhất của Kenya, và nước luôn luôn là vấn đề to lớn nhất tại đây.

Khi trời mưa, chúng tôi đều lấy nước từ giòng suối chảy theo mùa bắt nguồn từ trên đồi Kyulu. Khi mưa ít đi, như trong 10 năm qua, suối đó khô cạn, người dân phải đi bộ đến 10 cây số để kiếm nước.

Cộng đồng chúng tôi nhiều năm đã phải chịu những bệnh tật gây ra từ nước vì nước suối thường bị ô nhiễm, bởi vì đây là nguồn nước duy nhất cho tất cả loài người cũng như loài vật, gia súc cũng như thú hoang.

Với nguồn nước cung cấp từ giếng, chúng tôi sẽ có đầy đủ cho nhu cầu nước dùng trong nhà. Chúng tôi cũng sẽ trồng trọt, canh nông những thửa ruộng nho nhỏ để có thêm thức ăn, và hy vọng rằng sức khỏe cộng đồng và tiêu chuẩn sống tại đây sẽ cải thiện rất nhiều.

Kính thư,
(Ký tên)
CỘNG ÐỒNG UKOKOLANI