Không phải chỉ bao tử
mới có vấn đề
khi trống không


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755
 
Một cậu bé 6 tuổi than phiền bao tử khó chịu.

Cho nên mẹ cậu nói: "Ðó là tại vì bụng con trống không! Có chút gì trong đó con sẽ thấy dễ chịu hơn".

Một lát sau, vị mục sư đến thăm. Trong lúc trò chuyện, vị mục sư nói ông cả ngày nay bị nhức đầu kinh khủng.

Thế nên cậu bé bước vào nói: "Ðó là tại vì đầu ông trống không. Nếu có chút gì trong đó ông sẽ thấy dễ chịu hơn".