Những lời tử tế
không bao giờ nói ra


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


M ột ông đi vào một tiệm ăn ở một thành phố xa lạ và kêu bồi bàn tới gọi vài món ăn.

Bồi bàn hỏi ông muốn gì.

Vì có chút nhớ nhà và cô đơn, nên ông ta nói: "Cho tôi một miếng thịt, một ít bánh mì và vài lời tử tế".

Anh bồi bàn trở lại với miếng thịt và bánh mì, người đàn ông hỏi: "Còn lời tử tế cho tôi là gì?" Anh bồi để miếng thịt xuống, thở dài, ghé vào tai của người đàn ông nói nhỏ: "Ðừng ăn miếng thịt!"