ÂU LẠC

Một thiên thần từ ái
từ Thụy Sĩ sang Âu Lạc
Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 133 và 134
Maison Chance là một tổ chức từ thiện được sáng lập bởi cô Tim Aline Rebeaud, một họa sĩ trẻ người Thụy Sĩ du lịch qua Á châu và dừng bước tại Âu Lạc. Một đêm trong khi đang ở tại quốc gia này, cô Rebeaud tìm thấy một em bé đang khóc, bị bỏ rơi. Cô nhận thức được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của những trẻ em mồ côi và không nơi nương tựa. Sau khi mua thức ăn cho em, cô không đành lòng bỏ rơi em, nên đã quyết định mướn một căn nhà để nhận em và các trẻ vô gia cư khác. Giờ đây, sau 13 năm, tổ chức cô thành lập vẫn còn hoạt động rất mạnh mẽ.Trung tâm này không phải là một nơi tạm trú cũng không là một bệnh viện, mà là một căn nhà giản dị được trang bị để cung cấp phần quan trọng nhất là y tế cũng như giáo dục và huấn luyện cho người tàn tật. Mục tiêu dài hạn của Maison Chance là giúp những người thụ hưởng có được những kỹ năng chuyên nghiệp để họ trở nên tự lập về tài chính và tái hòa nhập vào xã hội. Sau nhiều năm phát triển, Maison Chance đã trở thành một tổ chức quốc tế với chi nhánh ở Âu Lạc, Pháp, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Bỉ.

Sau khi biết về sự cống hiến vô ngã của cô Tim, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi tặng 10.000$ Mỹ kim cho hội từ thiện này. Trong một lá thư cảm tạ, cô Rebeaud bày tỏ lòng tri ân đối với Thanh Hải Vô Thượng Sư như sau: "Với niềm cảm kích tận đáy lòng, chúng tôi xin dâng lá thư này lên Ngài. Chúng tôi xin cảm ơn sự ưu ái của Ngài đối với tổ chức của chúng tôi và sự đóng góp quảng đại 10.000$ Mỹ kim của Ngài. Món quà này đến như một sự ngạc nhiên lớn! Chúng tôi xem món quà tự nguyện này là một biểu hiện của sự tin tưởng vào công việc và mục đích của tổ chức, và chúng tôi rất hân hạnh".

Cô Tim Aline Rebeaud nhận tiền đóng góp 10.000$ Mỹ kim từ Sư Phụ.
Một bức thư cảm tạ từ cô Rebeaud


Tấm lòng từ ái của Tim Aline Rebeaud cũng rộng lớn như nụ cười dễ thương của cô, đón nhận tất cả mọi người vào Maison Chance. Cầu xin Thượng Ðế gia trì cho cô trong sứ mệnh giúp đỡ những trẻ em mồ côi và tật nguyền ở Âu Lạc.  


"Trả lại cho Trẻ em"
với tình thương của Sư Phụ

Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 124

Một trường mẫu giáo ở Quảng Nam cũng được xây.


Những nhà tình thương đã được xây cất cho người kém may mắn.


Năm ngoái, Kim niên 3 (2006), Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thương yêu đóng góp trợ giúp về tài chánh cho 6 hội đoàn ở Âu Lạc. Trong số đó có 10.000$ Mỹ kim tặng cho Hội Trả lại cho Trẻ em, một hội từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em nghèo ở Âu Lạc. (Xin xem Bản Tin 174, mục "Hành động tình thương")

Với số tiền đóng góp rộng lượng của Sư Phụ, Hội Trả lại cho Trẻ em lập tức sang Âu Lạc để tiếp tục công tác của họ. Trong thời gian này, sáu Nhà Tình Thương ở thành phố Ðà Nẵng và một trường mẫu giáo ở Quảng Nam đã được xây cất cho người kém may mắn. Những người được lợi ích rất biết ơn tình thương gửi gấm từ xa xôi đến và đã thể hiện qua những nụ cười tươi đẹp của họ. 

Một tấm thiệp cảm tạ từ ông bà Robert và Dorothea Kalatschan, sáng lập viên của Hội Trả lại cho Trẻ em, gửi cho Thanh Hải Vô Thượng Sư