Khi
Thượng Ðế...


Do sư tỷ đồng tu Song Ðinh,
Sydney, Úc Ðại Lợi (nguyên văn tiếng Âu Lạc)


* Con xin kinh dâng lên Sư Phụ,
Thượng Ðế Toàn Năng
trong trái tim con


Khi Thượng Ðế lên tiếng ca ngợi tình yêu
Trần thế bỗng vang lên ngàn nhạc khúc.
Khi Thượng Ðế an bài do ý muốn
Thì trần gian được gột rửa vạn điều sai.
Khi Thượng Ðế reo vui cất tiếng cười dài
Cả vũ trụ khai hoa từ tâm thức.
Muôn vạn chúng sanh quay đầu rời bến đục.
Lắng vào trong nghe nguồn sống vang êm
Hoa ngát thương yêu bên bướm thánh hiền.
Nguồn thần lực chuyển rung,
Cây nhân sinh kết trái.


Khi Thượng Ðế khóc than giòng lệ Ngài tuôn chảy
Nỗi đau Ngài hơn vạn nỗi đau chung
Của trần gian của địa ngục muôn tầng
Quá khứ, vị lai cùng hôm nay góp lại.
Vì tim Ngài trong tim chúng ta tuôn chảy
Một giòng thiêng luân chuyển vạn sanh linh
Thượng Ðế đau vì thương xót chúng sinh
Nên mưa Công đức tràn tuôn!
Biển tình thương rửa gội!
Thân cao quý gánh muôn ngàn tội lỗi
Chén đau thương thầm lặng nuốt vào tim
Rồi quay ra cười với các con mình
Ôm tất cả vào vòng tay yêu mến.
Ngài thỏ thẻ: Ta chưa từng giận dữ
Dù các con yêu dấu có ra sao
Hãy đến cùng ta, bù đắp hư hao
Ta có đủ cho các con trang trải.
Hãy ngồi xuống bên ta đừng sợ hãi
Rồi nhìn xem con thật sự là ai.
Trong Thiên Quốc uy nghi thánh nhạc Vương đài
Ai là đấng quyền năng cao cả nhất!

Khi Thượng Ðế gọi con Ngài trở lại.
Xiềng xích vô minh tì kiếp tiêu tan.
Hào quang oai linh mở lối Thiên Ðàng
Gã cùng tử chợt cao sang hơn vạn lần Thiên tử.
Vì cha chàng Ðấng Toàn Năng vũ trụ
Thì thầm tai con về nguồn cội vinh quang
Khơi dậy trong con uy lực đấng Thiên hoàng
Con Thượng Ðế ngôi cao.
Vẫn muôn đời bất tử.
Luôn cao quý dẫu luân hồi sanh tử
Dẫu trầm luân ngàn vạn kiếp phôi phai
Nhưng hôm nay đến trước Thánh dung Ngài
Sẽ trở lại ngôi cao bên Cha mãi mãi.


Khi Thượng Ðế cất tiếng ca ngọt ngào êm ái
Vũ trụ mơ màng tinh tú xôn xao
Trần thế hân hoan tắm gội ơn cao
Mây ngũ sắc lung linh cầu vòng soi Thánh Ái.
Ôi ! Minh sư Ðấng quyền năng vĩ đại
Người đưa Phật về trời đưa Chúa lên ngôi
Ánh mắt từ bi xua tan muôn giấc mê đời
Ðưa tất cả về quê hương yêu dấu.
Khi Thượng Ðế nghiêng vai trần độ thế
Con cái Ngài bừng tỉnh giấc u mê
Nương âm thanh nguồn cội đón nhau về...