VƯỢT QUA
cửa tử


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 5, 1989 (nguyên văn tiếng Anh)
Một trong những vị Thánh Thiên Chúa giáo nói rằng: "Ta chết mỗi ngày." Ta chết mỗi ngày nghĩa là gì? Chúng ta đang sống mà ông ta nói là ông ta đang chết. Ông nói ông chết cả trăm lần một ngày. Ðó có nghĩa là chết trong khi đang sống. Chết mà không chết, chỉ lên khỏi giới hạn của sự chết, rồi sau đó sống đời đời. Một khi linh hồn yếu đuối, sợ sệt của chúng ta hiểu được và vượt lên khỏi sự sợ chết, lúc đó chúng ta là mãi mãi bất diệt. Chúng ta bình thường và chúng ta cũng bất tử. Ý của ông ta là như vậy.

Hôm qua, có một đồng tu nói rằng anh ta thiền vài phút thôi là lập tức thấy ánh sáng và đường hầm. Quý vị biết, đường hầm tối và bên trong có ánh sáng. Anh ta trôi qua đó, tựa như một chiếc thuyền. Ðó là anh ta nói vậy. Vậy đó là cái gì? Quý vị thấy trên ti-vi và đọc về thể nghiệm của những người chết đi sống lại. Họ thấy đường hầm vĩ đại này, rồi họ phải trôi qua đó, rồi họ thấy luồng ánh sáng vĩ đại, và có người giải thích cho họ biết là họ đã chết. Nhưng thời điểm chưa tới, nên họ phải trở lại địa cầu. Cho nên, một số người này trở về. Một người nói rằng bà ta đã khóc suốt hai tuần lễ, vì bà phải rời thế giới tuyệt vời đó và trở lại thế giới kinh hoàng này. Ðó là ranh giới giữa sự sống và sự chết.

Một số người thể nghiệm như vậy trong lúc cận tử, bởi vì nếu họ sống đạo đức thì khi chết, họ có thể đi ngay đến vùng ánh sáng. Nhưng vùng ánh sáng này cũng không phải là nơi cao nhất. Còn có nhiều cảnh giới cao hơn. Ðây chỉ là một biên giới giữa thế giới của mình và những thế giới khác. Chỉ là bắt đầu của những thế giới khác, những thế giới khác cao hơn, cao hơn và cao hơn nữa, với bầu ánh sáng vô tận. Càng lên cao mình càng không nói nên lời. Không có gì để nói nữa, không có gì để tả nữa.

Tôi nói chuyện này bởi vì hôm qua anh này và những người khác đã thể nghiệm điều đó. Họ vượt qua cửa tử, chết rồi trở về lại. Họ có thể nghiệm giống như một vị bác sĩ đã ghi lại, vị này có hàng trăm bệnh nhân thể nghiệm sự chết đi sống lại. Ðây là sự kiện chúng ta gọi là tái sinh, hay là vượt quá khỏi sự sống và chết, hay là thoát ra khỏi cái sống và cái chết. Một khi đã biết cách chết khi còn sống, quý vị sẽ không còn sợ chết, và quý vị sẽ biết cách làm bất cứ lúc nào. Khi thời gian ở địa cầu chấm dứt, quý vị sẽ biết, thậm chí trước đó. Sư Phụ của quý vị sẽ đến báo: "Này, ba ngày nữa là thời giờ tới rồi đấy". Hay là: "Trong vòng một tuần, chúng ta sẽ đi nơi khác, làm ơn sửa soạn là vừa. Nếu có nợ ai thì trả lẹ đi hoặc con cái cần gì như là bảo hiểm nhân mạng thì phải lo những thứ đó đi".

Vị Minh sư sẽ lo cho chúng ta từng chi tiết nhỏ sau khi Tâm Ấn. Ðó là công việc của Ngài. Ngài làm nhiều việc lắm, ngay cả việc giấy tờ và thủ tục hành chánh nữa. Bởi vì sống trong cõi đời này với quá nhiều sự phức tạp, Minh sư không thể tránh được chuyện lo mấy thứ như vậy, mặc dù công việc của Ngài không phải là cái đó. Nhưng nếu Ngài không lo thì đệ tử không thể tự do. Cho nên chúng ta thường nghe nói siêu vượt sự sống và sự chết, hay là thoát ra khỏi sự sống và chết, nhưng mình không hiểu nghĩa là gì. Ý nghĩa của Tâm Ấn là như thế: siêu vượt. Sau đó quý vị biết sự sống nghĩa là gì và sự chết nghĩa là gì, và quý vị không còn sợ nữa.