Một thiếu niên anh dũng
cứu bãi biển Lebanon


Do Ban Báo chí Hàn Quốc (nguyên văn tiếng Ðại Hàn)
Một Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được trao cho một thiếu niên 17 tuổi tên Mokhtar Hasbini, ở Beirut, Lebanon, vào ngày 3 tháng 2, Kim niên 4 (2007), vinh danh việc cậu đã chủ động dọn dẹp sạch sẽ bãi biển Lebanon bị ô nhiễm trầm trọng do dầu thô đổ tràn ra ngoài. Kèm theo thư ban thưởng và bằng khen, 5000$ Mỹ kim cũng được trao tặng để trợ giúp cậu tiếp tục công việc cao quý của mình.

15.000 tấn dầu thô bị đổ tràn ra ngoài, do cuộc chiến mới đây, là mối đe dọa về môi sinh lớn nhất trong lịch sử của biển ÐịaTrung Hải. Mokhtar Hasbini đã có mặt tại bãi biển ngay ngày đầu tiên xảy ra và bắt đầu dọn sạch trong khi bom đạn vẫn còn đang tiếp diễn. Không những chỉ dọn sạch sẽ bãi biển, cậu còn chụp hình và phân phát cho giới truyền thông để công chúng biết được mức nghiêm trọng của sự ô nhiễm. Trong vòng vài tuần, tấm gương thiện nguyện điển hình đã được đáp ứng bằng một nỗ lực dọn dẹp quy mô của chính quyền. Cậu quả thật là một tấm gương sáng ngời cho tất cả, đặc biệt cho giới trẻ.

Khi nhận giải thưởng, Mokhtar Hasbini bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Thanh Hải Vô Thượng Sư và hy vọng những người trẻ tuổi khác cũng sẽ rất tích cực trong việc cải thiện thế giới trở thành lạc quan hơn.

Sau đó, vào ngày 11 tháng 2, Mokhtar đã viết một điện thư gửi đến Sư Phụ, nói: "Thật là một vinh dự được công nhận việc làm khó nhọc của tôi, và tiếp nhận món quà này sẽ khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng để xuất sắc hơn... Sự rộng lượng của Ngài đã tạo một ảnh hưởng sâu xa trong đời và tôi thật sự tri ân là người nhận giải thưởng của Ngài. Ðược "Giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới" là một lợi ích vô vàn cho tôi..."