ẤN ÐỘCuộc phân phát mền ở BarmerSư huynh đồng tu Adil Bhai, Rajasthan, Ấn Ðộ, ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)
Gần đây, thành phố Barmer của Ấn Ðộ đã trải qua một mùa đông vô cùng lạnh giá. Nhiệt độ xuống đến không độ và người dân đều run rẩy ngay cả vào ban ngày. Họ rất cần quần áo len và mền một cách khẩn cấp.

Với số tài chánh ủng hộ từ Sư Phụ, đồng tu từ Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã phân phát 500 chiếc mền trị giá khoảng 175.000$ Ru-pi Ấn (3.833$ Mỹ kim) đến những người cần nhất như là góa phụ, người tàn tật và người nghèo. Ðồng tu tự chia ra thành năm toán ba bốn người mỗi toán và hoàn tất sứ mệnh trong năm ngày. Nhóm người được trợ cấp rất cảm kích khi nhận được những món quà tình thương. Một số cho biết họ có thể bị mất mạng nếu không có mền. Ðồng tu rất mừng đã mang thánh ái của Thượng Ðế đến những người cần thiết nhất. 
Rajasthan Patrika, Ấn Ðộ, ngày 14 tháng 2, 2007 (nguyên văn tiếng Ấn)

Một bài báo địa phương tựa đề "Phân phát mền cho những người cần thiết", tường trình rằng với sự ủng hộ của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, việc phân phát 500 chiếc mền đã cứu giúp cho những người nghèo khổ và thiếu thốn qua cơn lạnh không chịu nổi.